Spring til indhold

1b Sommerblomster og løg i bede

Sommerblomster og løg i bede.

Anvendelse

Sommerblomster og løgvækster skal være smukke i blomster- og farvekompositioner. Sommerblomster og løgvækster opleves på afstand som klare kompositioner. De opleves også tæt på, hvor den enkelte plantes vækstform, blomst og duft opleves. Hver enkel plante og blomst skal derfor være sund og velformet. Sommerblomster og løgvækster anvendes i centrumparker og institutionshaver.

Beskrivelse

Sommerblomster og løg kræver intensiv opmærksomhed, så helhedsindtrykket altid er pænt. Plejen sigter for sommerblomsternes vedkommende imod at plantningerne er tætte, frodige og dækker jorden. For løgvæksterne sigter plejen imod en fyldig og frodig blomstring. For sommerblomster og løgvækster gælder det at de plantes eller sættes ud i bede på stedet. Bedene ryddes efter afblomstring eller efter aftale med ordregiver. Der vil altid være 2 forskellige plantninger i løbet af året med fx løgvækster sat året forinden, som efter afblomstring erstattes med sommerblomster, som igen erstattes med løg til det kommende års løgblomstring. Sommerblomster og løg er bygherreleverance.

 

Tilstandskrav

 

Visne blomster, knopper eller blade må ikke skæmme helheden.
Helheden skæmmes, når visne blomster m.m. er synlige i opvækst og hovedblomstringsfase

 

A

6

9/10

           

Rodukrudt* må ikke forekomme.

 

A

6

10/10
           

Frøukrudt* må ikke virke skæmmende.
Frøukrudt* virker skæmmende når det dækker mere end 25% af den jord, som kulturplanternes løv ikke dækker.

 

A+B

6

9/10

           

Frøukrudt* må ikke sætte frø og højden må ikke overstige 5 cm.
Der må højst være 1 frøukrudtsplante* med frø pr. 2 m2.

 

A+B

6

9/10

           

Den synlige jord skal være løs og uden skorpe.

 

A

6

9/10

           

Planterne må aldrig mangle vand

 

A

6

9/10

           

Efterplantning af manglende eller døde planter

 

A

6

10/10
         

Udførelseskrav

 
         

Plantning af sommerblomster/sætning af løg samt rydning af planter efter afblomstring udføres 2 gange årligt efter nærmere aftale med ordregiver. Planter er bygherreleverance.

 

A

2

10/10

         

Meldepligt

 
         

Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren

 
           

Der må ikke være manglende eller døde planter i bedene.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

 
           

Forekomst af skadedyr eller sygdom.
Problemer skal meddeles ordregiveren

 
         

Bestillingsarbejder

 
         

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk.
Det vil for sommerblomster dreje sig om gødskning og jordforbedring.

 

By- og Kulturforvaltningen