Spring til indhold

1d Staudebede

Staudebede.

Anvendelse

 
Staudebede skal være smukke i komposition, blomsterpragt og duft. Staudebede opleves på afstand som klare kompositioner. Stauder opleves også tæt på, hvor hver enkelt plantes vækstform, blomst og duft opleves. Hver enkelt staude og blomst skal derfor være sund og velformet. Staudebede anvendes i centrumparker, institutionshaver og på kirkegårde.

Beskrivelse


Staudebede kræver intensiv opmærksomhed og pleje. Planterne skal fremtræde sunde, frodige, blomsterrige og veludviklede i vækstperioden. De forskellige stauder skal plejes individuelt. Staudebede kan indeholde løgvækster.

 

Tilstandskrav

 
Visne blomster, blade og stængler må ikke skæmme helheden.
Helheden skæmmes, når visne blomster m.m. er synlige i bedets opvækst og hovedblomstringsfase. I sensommer- og efterårsfasen kan frøstande være en naturlig tilstand i bedets fremtoning.
 

A

3

9/10

           
Rodukrudt* må ikke forekomme.  

A

3

10/10
           
Frøukrudt* må ikke virke skæmmende
Frøukrudt* virker skæmmende når det dækker mere end 25% af den jord, som kulturplanternes løv ikke dækker.
 

A+B

3

9/10

           
Frøukrudt* må ikke sætte frø og højden må ikke overstige 5 cm.
Der må højst være 1 frøukrudtsplante* med frø pr. 2 m2.
 

A+B

3

9/10

           
Den synlige jord skal være løs og uden skorpe.  

A

3

9/10

           
Større samlinger af løv må ikke forekomme.
Større samlinger er lag på gennemsnitlig 2 cm.
 

A+B

3

9/10


Udførelseskrav

 
Nedklipning af stauder udføres 1 gang årligt i marts måned, med mindre andet aftales med ordregiver.  

A+C

1

10/10

           
Gødskning udføres 1 gang med 6-8 kg pr. 100 m2 i uge 13-17.
Gødning er bygherreleverance. Entreprenøren sørger for levering af gødning efter aftale med ordregiver
  A+C

1

10/10

Meldepligt

 
Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren
 
           
Der må ikke være manglende eller døde planter i staudebedet.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.
 
           
Forekomst af skadedyr, sygdom eller behov for vanding.
Problemer skal meddeles ordregiveren.
 
           
Ved behov for deling og/eller udskiftning af stauder meddeles dette ordregiveren.  

Bestillingsarbejder

 
Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk.
Det kan for dette element dreje sig om ekstra gødskning, jordforbedring, vanding, opbinding, deling af stauder og efterplantning.
 

By- og Kulturforvaltningen