Spring til indhold

1e Slyng-og klatreplanter

Slyng- og klatreplanter .

Anvendelse


Slyng- og klatreplanter anvendes på facader, på pergolaer samt på slyngplantestativer opstillet bl.a. på gågader og pladser. Klatrende planter giver med deres særlige vækstform, løv og blomster en frodighed på steder, hvor der ellers ikke er plads til planter. De kan også bruges som et frodigt og blomstrende supplement til anlæggets stauder, buske og træer.

Beskrivelse


Hver enkelt art kræver derfor en for arten hensigtsmæssig murflade eller konstruktion, for at få den ønskede vækst og frodighed. Klatreplanter vokser meget hurtigt. Det er derfor vigtigt at styre væksten, ved fra starten at fastlægge et antal blivende hovedgrene, hvorfra væksten skal foregå. Derefter beskæres planternes sidegrene løbende, så de holdes væk fra døre, vinduer og udhæng.

 

Tilstandskrav

 
Planterne må ikke vokse ind over eller på vinduer, døre, udhæng, tagnedløb eller lignende.  

A

 

 

2

 

9/10

 

Planterne må ikke genere færdslen.  

A

 

 

3

 

10/10
Planter der ikke har den fornødne styrke bindes op.  

A

 

 

2

 

9/10

 

Rodukrudt* må ikke forekomme.  

A

 

 

2

 

10/10

 

Frøukrudt* må ikke virke skæmmende.
Frøukrudt* virker skæmmende når det dækker mere end 25% af den jord, som kulturplanternes løv ikke dækker.
 

A+B

 

 

 

2

 

9/10

 

Frøukrudt* må ikke sætte frø og højden må ikke overstige 5 cm.
Der må højst være 1 Frøukrudtsplante med frø pr. 2 m2.
 

A+B

 

 

2

 

9/10

 

Synlig jord skal være løs og uden skorpe  

A

 

 

2

 

9/10

 

Større samlinger af løv må ikke forekomme.
Større samlinger er lag på gennemsnitlig 2 cm.
  A+B  

2

 

9/10

Udførelseskrav

   
Planterne skal gennem beskæring udvikle sig så hovedgrene er min. 30 cm væk fra vinduer, døre, udhæng, tagnedløb og lignende.
Entreprenøren aftaler principper for beskæring og opbinding med ordregiver
 

A+B

 

 

2

 

9/10

 

Meldepligt

   
Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren
   
             
Der må ikke være manglende eller døde planter.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.
   
             
Forekomst af skadedyr, sygdom eller behov for vanding.
Problemer skal meddeles ordregiveren.
   

Bestillingsarbejder

   
Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk.
Det kan for dette element dreje sig om ekstra gødskning, jordforbedring, vanding og efterplantning.
   

By- og Kulturforvaltningen