Spring til indhold

1f Staudeflader

Staudeflader .

Anvendelse

Staudeflader er tæpper af vækstkraftige stauder, der danner en tæt, grøn og blomstrende bund. Staudeflader kan under træer og buske fremtræde som en frodig skovbund eller som flader af blomstrende urter og græsser.

 
Staudeflader anvendes i parker og på kirkegårde.

 

Beskrivelse

Plantevalget består af kraftigt voksende stauder som kan hævde sig i konkurrencen med græs og ukrudt. Plejen sigter imod at stauderne fremstår sunde og i tætte bestande. Plejen af staudeflader kræver, at stauderne holdes fri for høje aggressive urter og Rodukrudt*.

 

Tilstandskrav

 
Rodukrudt* må ikke forekomme.  

A

 

3

 

10/10

             
Frøukrudt* må ikke være højere end stauderne og/eller må ikke sætte frø.
Der må højst være 1 frøukrudtsplante* med frø pr. 2 m2.
 

A+B

 

3

9/10

             
Større samlinger af løv må ikke forekomme.
Større samlinger er lag på gennemsnitlig 5 cm.
 

A+B

 

3

9/10

Udførelseskrav

   
Nedklipning af stauder udføres 1 gang årligt i marts måned, med mindre andet aftales med ordregiver.  

A+C

 

1

10/10

             
Gødskning udføres 1 gang med 6-8 kg pr. 100 m2 i uge 13-17.
Gødning er bygherreleverance. Entreprenøren sørger for levering af gødning efter aftale med ordregiver.
 

A+C

 

1

10/10

Meldepligt

   
Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren
   
             
Der må ikke være manglende eller døde planter i staudefladen.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.
   
             
Forekomst af skadedyr, sygdom eller behov for vanding.
Problemer skal meddeles ordregiveren.
   
             
Ved behov for deling og/eller udskiftning af stauder meddeles dette ordregiveren.    

Bestillingsarbejder

   
Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk.
Det kan for dette element dreje sig om ekstra gødskning, jordforbedring, vanding, deling af stauder og efterplantning.
   

By- og Kulturforvaltningen