Spring til indhold

4.1 - 1K Staudebede

Herunder findes anvendelse, beskrivelse og standardopgaver i forhold til staudeflader i H.C. Andersen Haven til drift og vedligeho

4.1 - 1L Staudeflader

Anvendelse

 • Staudeflader er benævnt bunddække på alle tegninger i kvalitetshåndbogen.
 • Udgøres af tæpper af vækstkraftige stauder, der danner en tæt, grøn og blomstrende bund.
 • Staudeflader kan under træer og buske fremtræde som en frodig skovbund eller som flader af blomstrende urter og græsser.
 • Bunddække anvendes under træer, buske og stauder.

Beskrivelse

 • Plantevalget består af kraftigt voksende stauder som kan hævde sig i konkurrencen med græs og ukrudt. 
 • Målet med plejen er, at stauderne fremstår sunde og i tætte bestande. Plejen af staudeflader kræver, at stauderne holdes fri for høje aggressive urter og rodukrudt.

Standardopgaver

Tilstandskrav:

Ukrudt

 • Rodukrudt må ikke forekomme.
 • Der må højst være 5 frøukrudtsplanter pr. 2 m2 og de må ikke overstige 25 cm. og må aldrig være højere end stauderne.
 • Ukrudt må ikke blomstre eller sætte frø.

Løvsamlinger

 • Ansamlinger af løv må ikke forekomme.

Udførelseskrav:

Nedklipning

 • Nedklipning af stauder udføres 1 gang årligt i marts måned, med mindre andet aftales med Ordregiver.
 • Nedklipning udføres maskinelt eller manuelt, blot der ikke sker skader/sporkøring i staudefladen eller skader på staudernes nye skud.
 • Hvis der ønskes maskinel nedklipning, da kan tidspunktet for klipningen ændres til en periode, hvor jorden er frostbundet. Aftalen skal indgås med
  Ordregiver.
 • Afskårne stængler samt løv mv. fjernes.
 • Stedsegrønne stauder nedklippes ikke.

Ekstraopgaver

 • Behov for omplantning og deling af stauder.
 • Behov for supplerende plantning.
 • Behov for gødskning.

 

By- og Kulturforvaltningen