Spring til indhold

4.8 Hovedelement Opsamling af affald

Opsamling af affald i H.C. Andersen Haven

4.8 - 11 Opsamling af affald

Arbejdsbeskrivelse

 • Opsamling af affald udføres på tilstandskrav. Leverandøren skal på egen foranledning planlægge og gennemføre alle de arbejder, som er nødvendige for, at det krævede tilstandskrav er overholdt.
 • Tilstandskravet er fastsat ud fra en kombination af affaldets kategori og affaldets tilladelige omfang i det givne område.
 • Arbejdet omfatter opsamling og bortskaffelse af affald samt tømning af affaldsbeholdere.
 • Arbejdet skal udføres hele året og arbejdsindsatsen skal tilrettelægges således, at tilstandskravet altid er opfyldt.
 • Opsamling af affald er ikke et element, men en driftsopgave, der skal udføres i hele haven.
 • Tømning af affaldsbeholdere.
 • Placering af affaldsbeholdere fremgår af kortmaterialet.

 

Standardopgave

Tilstandskrav

 • Småt affald 1 stk. /m²
 • Mindre affald 2 stk. / 1.000 m²
 • Større affald 0 stk. / m²
 • Problemaffald 0 stk. / m²
 • Affaldsbeholdere må aldrig være mere end 3/4 fyldt

By- og Kulturforvaltningen