Spring til indhold

1. Kvalitetshåndbogens opbygning

Kvalitetshåndbog for H.C. Andersen Haven omfatter drift og pleje af forskellige enheder i haven.

Kvalitetshåndbog for H.C. Andersen Haven omfatter drift og pleje af følgende enheder:

 • Velkomsthaven og Passagen
 • Letbanebede
 • Den lille forsænkede have
 • Den forsænkede have
 • Den lyse have
 • Den dunkle have
 • Kæmpehaven og bede langs Bangs Boder
 • Hække og træer
 • Inventar
 • Vanding
 • Belægninger

Hver af de mindre enheder har et afsnit i kvalitetshåndbogen, hvor man kan se placering og udstrækning samt henvisning til projekteret tegningsmateriale.

I afsnittet følger en kort landskabelig beskrivelse af enhedens overordnede udtryk, samt illustrationer der understøtter dette, dertil oplistning af drift elementer, som er til stede i gældende enhed.

I hvert afsnit over enheder beskrives desuden lokale driftsforhold, som kun er gældende for den pågældende enhed. Disse lokale driftsforhold for de enkelte enheder tilføjes til driftsbeskrivelserne for hvert enkelt element.

Driftselementerne for H.C. Andersen Haven omfatter følgende elementer:

 • Staudebede (1K)
 • Staudeflader (1L)
 • Slyngplanter, espalier (1N)
 • Slyngplanter i bede (1O)
 • Mos (1P)
 • Løg i bede
 • Blomstergræs med høslæt (2U)
 • Klippet hæk (4L)
 • Fuldkronede træer (6J)
 • Spejlbassin (8F)
 • Bassin med vandplanter (8G)
 • Faste belægninger (9K)
 • Løse belægninger/parkstier (9L)
 • Trædæk (9M)
 • Terræntrappe (9N)
 • Terrænudstyr (10F)
 • Vanding
 • Renhold (11)

Elementerne er beskrevet til sidst i afsnit "4. Katalog over elementer”. Elementerne har en hovedoverskrift, som er i overensstemmelse med Odense Kommunes generelle kvalitetshåndbog for grønne områder og den digitale registrering samt en elementkode.


Elementbeskrivelsernes driftsbehov indledes hver især med en kort beskrivelse og er derefter inddelt i følgende driftskrav:

 • Standardopgaver, herunder:
  • Tilstandskrav
  • Udførelseskrav
 • Ekstraopgaver

By- og Kulturforvaltningen