Spring til indhold

Indledning til Kvalitetshåndbogen for H.C. Andersens Havens driftsarbejder

I kvalitetshåndbogen fastlægges kravene til pleje og vedligeholdelse af de grønne områder omkring H.C. Andersens Hus, der administreres af Odense Kommune.

I kvalitetshåndbogen fastlægges kravene til pleje og vedligeholdelse af de grønne områder omkring H.C. Andersens Hus, der administreres af Odense Kommune.

Kvalitetshåndbogen bygger på, at alle grønne områder er opdelt i en række opmålte elementer, som findes i det elektroniske kortmateriale. Registreringerne består af digitalt kortmateriale med tilhørende mængdeopgørelser (GIS).


Ordregiver vedligeholder kortmaterialet i samarbejde med Leverandøren.


Formålet med kvalitetshåndbogen er:

  • at sikre at samarbejdet mellem Ordregiver og Leverandøren er baseret på et så godt og klart grundlag som muligt.
  • at have et klart og ensartet overblik for både Leverandør og Ordregiver over, hvilke opgaver der skal udføres.
  • at have et entydigt materiale for både Leverandør og Ordregiver for kvalitetsniveauet i de enkelte opgaver.
  • at forebygge misforståelser mellem Leverandør og Ordregiver.
  • at forebygge og undgå, at elementerne forringes og opretninger derved medfører store og unødvendige omkostninger.
  • at have et fælles udgangspunkt til at opdage uregelmæssigheder i den daglige drift og som grundlag til at drøfte årsager samt afværgehandlinger.

 

Arkitektonisk vision

H.C Andersen Haven ligger centralt i Odenses tætte bykvarter. Mennesker, som bor i Odense vil sammen med besøgende, som kommer langvejs fra opleve haven som et bemærkelsesværdigt, åbent og inviterende sted. Med markante krumme hække og lette runde pavilloner fremstår haven som et samlet skulpturelt anlæg, der vækker nysgerrighed og lyst til at undersøge, hvad der gemmer sig inde bag de runde hække. Haven er et sted for alle borgere og besøgende i Odense. Det er indbydende og attraktivt at bruge haven som passage eller til kort ophold fra sted til sted.


I H.C. Andersens Hus er bygning, udstilling og have en sammenhængende helhed med flydende grænser for, hvad der er arkitektur, landskabsarkitektur og udstillingsdesign. De besøgende bevæger sig i et sammenhængende anlæg, hvor museumsbygningens lette og åbne cirkulære pavilloner hænger tæt sammen med de omkringliggende krumme hække. Bevægelsen gennem bygningen og haven foregår i kurvede forløb gennem scenerier,
som appellerer til alle sanser, og som rumligt åbner og lukker sig, men aldrig ender i en blindgyde.

 

Den eventyrlige have

Byens gulv glider gradvist ind i haven med en let sløret grænse. Rummet åbner sig op med markante grønne hække, som skaber en fornemmelse af et særligt grønt byrum i byen. Høje krumme hække danner en ramme omkring haven, og skaber et samlet stort og grønt rum. Dette bevirker, at haven opleves som en helhed; den opleves som dragende fra vest til øst. Odense Letbane og supercykelsti løber gennem haven og deler den i to dele. H.C. Andersens Hus ligger i den østlige del.

Hækkene er højest mod de høje bygninger i havens periferi og bliver lavere inde mod midten af haven og i forbindelse med de lavere fredede bygninger omkring H.C. Andersens fødehjem. Således udgør hækkene en balance mellem det udenfor, repræsenteret af byen og det indre, repræsenteret af haven og dens fortryllede verden.

By- og Kulturforvaltningen