Spring til indhold

4.2 Hovedelement Græs

Herunder findes anvendelse, beskrivelse og standardopgaver i forhold til blomstergræs med høslæt i H.C. Andersen Haven til drift og vedligehold.

4.2 - 2U Blomstergræs med høslæt

Anvendelse

 • Blomstergræs består af en 1- og flerårige engblanding.
 • Blomstergræs findes i natur- og parkområder, hvor der ønskes ekstensivt pleje.

Beskrivelse

 • Benævnes engblandning på alle tegninger.
 • Blomstergræs er arealer med græs og vilde urter, der kun klippes 1 gang om året. Græsset bliver derfor højt og giver en oplevelse af græssets og urternes vækst og blomstring.

Standardopgaver

Tilstandskrav

Ukrudt:

 • Aggressive urter som brændenælde, tidsler, bynke og invasive arter m.fl. må ikke forekomme og skal fjernes med rod. Invasive arter gælder alle listede på Miljøstyrelsens hjemmeside.
 • Uønskede urte- eller vedopvækster må ikke blive højere end 50 cm. og skal fjernes med rod og må aldrig sætte blomst og frø. Uønsket opvækster defineres som opvækster der ikke er en del af den oprindelige udplantede frøblanding.

Udførelseskrav

Nedklipning:

 • Blomstergræs klippes 1 gang årligt i marts/april måned med mindre det specifikt aftales anderledes med Ordregiver.
 • Klippehøjde 12-15 cm.
 • Klipning må kun udføres på tørre planter.
 • Afklip opsamles og bortskaffes i forbindelse med klipningen.

Ekstraopgaver

 • Behov for supplerende såning.

By- og Kulturforvaltningen