Spring til indhold

4.2 Hovedelement Hække og pur

Herunder findes anvendelse, beskrivelse og standardopgaver i forhold til klippet hæk i H.C. Andersen Haven til drift og vedligehold.

4.3 - 4L Klippet hæk

Anvendelse

 • En klippet hæk anvendes som et indrammende og opdelende element, der er rumskabende og har derudover ofte en lægivende funktion.

Beskrivelse

 • Klippet hæk består af én eller få rækker planter af samme art. De enkelte planter skal fremstå i god og tæt vækst.

Standardopgaver

Tilstandskrav

Udseende:

 • Hækken skal have en præcis form. Plejen skal sikre, at formen opretholdes.

Ukrudt:

 • Rodukrudt må ikke forekomme.
 • Frøukrudt må max. være 8 cm. højt, og der må være max. 5 stk. ukrudtsplanter pr. 10 løbende meter hæk. Frøukrudt må ikke nå at sætte frø.

Ansamlinger af løv:

 • Ansamlinger af løv må ikke forekomme.

Særligt i forhold til sne:

 • Der må ikke ligge sne på hækkene, der kan påvirke hækkenes form og sundhed.

Udførelseskrav

Klipning:

 • Hækkene klippes 2 gange årligt - første klipning i juni og anden klipning i september.
 • Hækkene skal klippes, så de opnår de højde/bredde-mål, som er vist på tegningerne, herefter skal hækkene holdes i samme facon og mål medmindre andet aftales med Ordregiver.
 • Hvor der ikke er breddemål på tegningerne, skal hækkene klippes til bagkant af fast belægningskant eller til stålkant.
 • I de første år bør hækken klippes smallere, så der startes en forgrening længere inde i hækken.
 • Der er lysmaster i hækkene, som skal dækkes af hækken med tiden. Disse må ikke beskadiges ved klipning.
 • Hækkenes top klippes skrå, som diagrammet viser.
 • Hækkenes form må efter klipning ikke afvige med mere end +/- 1 cm. i forhold til højde- og breddeangivelser.
 • Hækafklip må ikke forefindes på klippefladen eller på tilstødende elementer, men småstumper af afklip, der naturligt falder ned i hækken under klipning,
  må gerne forekomme.

På de følgende sider er der tegninger og diagrammer for, hvordan hækkene skal klippes. Se også tegning K02_F1_H6_T1_400.

 

Ekstra opgaver

 • Behov for supplerende plantning.
 • Behov for gødning.

 

Diagram, klipning af hække nedenfor viser, hvor det er muligt, at anvende lift, stangsaks eller rullestillads i forbindelse med klipning af hække.

 • Hækkene skæres skråt i toppen. Den røde kurve viser, hvor hækken skal være højest. I den anden side er den 15 cm. lavere.
 • Hækkenes sluthøjder er vist i diagram, isometri hække, som er vist her og på tegning K02_F1_H6_T1_400 Diagram, opstalter hække, K02_F1_H6_T1_500 Diagram_Isometri hække og K02_F1_H6_T1_600 Diagram_Klipning af hække

By- og Kulturforvaltningen