Spring til indhold

4.5 Hovedelement Vand

Herunder findes anvendelse, beskrivelse og standardopgaver i forhold til vand i H.C. Andersen Haven til drift og vedligehold.

4.5 - 8F Spejlbassin

Anvendelse

 • Et spejlbassin er kunstigt anlagt med en fast bund og faste kanter.
 • Spejlbassinet fungerer som et dekorativt element i haven, bl.a. ved at spejle himlen og beplantningen.

Beskrivelse

 • Den generelle funktionelle pleje af spejlbassinet bliver foretaget af andre og er ikke en del af denne kontrakt.

Standardopgave

Tilstandskrav

Renhold:

 • Affald, blade, frøskaller og lignende må ikke henligge mere end 2 døgn.

 

4.5 - 8G Bassin med vandplanter

Anvendelse

 • Et bassin er kunstigt anlagt med en fast bund og faste kanter. Bassinet indeholder vandplanter.

Beskrivelse

 • Bassinet får tilført vand via et pumpesystem, derfor skal plejen sikre, at vandstanden kontrolleres, og at bassinets ind- og udløb fungerer og regulerer vandstanden til den ønskede vandstand.
 • Vandstanden aftales med Ordregiver.

 

Standardopgaver

Tilstandskrav

 • Bassinets ind- og udløb skal altid være funktionsdygtige.
 • Vandstanden må kun svinge inden for det med Ordregiver aftalte niveau.
 • Vandplanter må maksimalt dække 25 % af vandspejlet.
 • 40% af vandspejlet skal altid være synligt og sammenhængende.
 • Affald, blade, frøskaller og lignende skal fjernes og må ikke henligge mere end 2 døgn.

By- og Kulturforvaltningen