Spring til indhold

4.1 -1O Slyngplanter i bede

Herunder findes anvendelse, beskrivelse og standardopgaver i forhold til slyngplanter i H.C. Andersen Haven til drift og vedligehold.

4.1 - 1O Slyngplanter i bede

Anvendelse

 • Slyng- og klatreplanter anvendes i bede som et frodigt og blomstrende supplement til anlæggets stauder, buske og træer.

Beskrivelse

 • Slyng- og klatreplanter i staudebedene kræver intensiv opmærksomhed og pleje.
 • Planterne skal fremtræde sunde, frodige, blomsterrige og veludviklede i vækstperioden.
 • De forskellige slyng- og klatreplanter skal plejes individuelt.

Standardopgaver

Tilstandskrav


Udseende:

 • Visne og knækkede stængler, blade, blomster, løv eller frøstande må ikke skæmme helheden. Helheden skæmmes, når visne og/eller knækkede blomster m.m. er synlige i opvækst.
 • Den konkrete pleje afhænger af arten og skal til enhver tid udføres fagligt korrekt.

Ukrudt:

 • Slyngplanter i bede vil være punkter i større flader og ukrudtstrykket er defineret af det element, de står i.

Jordoverflade:

 • Den synlige jord skal holdes løs og uden skorpe.

Løvansamlinger:

 • Ansamlinger af løv må ikke forekomme.

Udførelseskrav

Beskæring: 

 • Beskæring af slyngplanter i bede udføres i et sådant omfang, så de ikke hæmmer væksten for de elementer de er en del af.
 • Beskæring af slyngplanter i bede udføres en gang årligt i april, når det element, de står i, nedklippes.
 • Beskæring udføres manuelt, så evt. nye skud ikke beskadiges. Afklip skal opsamles og bortkøres.
 • Afskårne stængler samt løv mv. fjernes.

Ekstraopgaver

 • Behov for gødskning.
 • Behov for komplet tilbageskæring.

By- og Kulturforvaltningen