Spring til indhold

4_1-1K Staudebede

Herunder findes anvendelse, beskrivelse og standardopgaver i forhold til staudebede i H.C. Andersen Haven til drift og vedligehold.

4.1 - 1K Staudebede

Anvendelse

 • Staudebede er smukke i komposition, blomsterpragt og duft.
 • Staudebede opleves på afstand som klare kompositioner.
 • Stauder i staudebede opleves også på nært hold, hvor der lægges mærke til hver enkelt plantes vækstform, blomst, farve og duft. Hver enkelt staude og blomst skal derfor være sund og velformet.

Beskrivelse

 • Staudebede kræver intensiv opmærksomhed og pleje.
 • Planterne skal fremtræde sunde, frodige, blomsterrige og veludviklede i vækstperioden.
 • De forskellige stauder skal plejes individuelt.
 • Staudebede indeholder løgvækster som skal plejes jf. afsnit om Løg.

Standardopgaver

Tilstandskrav

Udseende

 • Visne og knækkede stængler, blade, blomster, løv eller frøstande må ikke skæmme helheden. Helheden skæmmes, når visne og/eller knækkede
  blomster m.m. er synlige i opvækst.
 • Gamle blomster skal altid fjernes, hvis det betyder, at stauden blomstrer igen.
 • I sensommer- og efterårsfasen kan frøstande være en naturlig tilstand i bedets fremtoning og dekorative frøstande bevares vinteren over indtil nedklipning udføres.
 • Den konkrete pleje afhænger af arten og skal til enhver tid udføres fagligt korrekt.

Ukrudt

 • Rodukrudt må ikke forekomme.
 • Frøukrudt må max dække 10% af den jord, som kulturplanternes løv ikke dækker.
 • Ukrudt må ikke sætte frø, og højden må ikke overstige 5 cm. og aldrig være højere end stauderne.

Jordoverfladen

 • Den synlige jord skal holdes løs og uden skorpe.

Løvsamlinger

 • Ansamlinger af løv må ikke forekomme.

Nedklipning

 • Nedklipning af stauder udføres 1 gang årligt i marts måned, med mindre andet aftales med Ordregiver.
 • Nedklipning udføres manuelt, så evt. nye skud ikke beskadiges. Afklip skal opsamles og bortkøres.
 • Afskårne stængler samt løv mv. fjernes.
 • Behov for omplantning og deling af stauder.
 • Behov for supplerende plantning.
 • Behov for gødskning.

Udførelseskrav

Nedklipning

 • Nedklipning af stauder udføres 1 gang årligt i marts måned, med mindre
  andet aftales med Ordregiver.
 • Nedklipning udføres manuelt, så evt. nye skud ikke beskadiges. Afklip skal
  opsamles og bortkøres.
 • Afskårne stængler samt løv mv. fjernes.

Ekstraopgaver

 • Behov for omplantning og deling af stauder.
 • Behov for supplerende plantning.
 • Behov for gødskning.

By- og Kulturforvaltningen