Spring til indhold

4_1 - 1N Slyngplanter, espalier

Herunder findes anvendelse, beskrivelse og standardopgaver i forhold til slyngplanter, espalier i H.C. Andersen Haven til drift og vedligehold.

4.1 - 1N Slyngplanter, espalier

Anvendelse

 • Slyng- og klatreplanter anvendes på facader og på espalier.
 • Slyng- og klatreplanter giver med deres særlige vækstform, løv og blomster en frodighed på steder, hvor der ellers ikke er plads til planter.

Beskrivelse

 • Slyngplanter slynger deres stængler omkring espalier.
 • Flere arter af slyngplanter vokser meget hurtigt. Derfor er det vigtigt at styre væksten fra starten, ved at fastlægge et antal blivende hovedgrene, hvorfra væksten skal foregå.
 • Slyngplanter på facaden ved hovedindgangen skal dække hele facaden.

Standardopgaver

Tilstandskrav:

Udseende

 • Slyng- og klatreplanter skal overholde støttens dimensioner og udformning.
 • Planterne må ikke have knækkede og/eller visne grene.
 • Planterne må ikke genere færdslen.
 • Grene på slyngplanter, der skal smykke en lodret flade må ikke ligge hen ad jorden eller hænge langt ud fra det, som resten af planten fæstes på.
 • Blomster må maks. sidde 1 mdr. efter afblomstring.

Ukrudt

 • Ukrudt må ikke forekomme.

Jordoverflade

 • Den synlige jord skal holdes løs og uden skorpe.

Løvansamlinger

 • Ansamlinger af løv må ikke forekomme.

Udførelseskrav

Nedklipning

 • Planterne skal gennem beskæring formes, så hovedgrene er min. 30 cm væk fra tagsten og lignende.
 • Udføres 2 gange i løbet af vækstsæsonen - i april og august.

 Ekstraopgaver

 • Behov for supplerende plantning.
 • Behov for gødskning.

By- og Kulturforvaltningen