Spring til indhold

Senhjerneskade

Du kan læse mere om Senhjerneskade her

Hvad er Senhjerneskade?

Kommunikationscenter Odense (KCO) tilbyder undervisning, vejledning og rådgivning til voksne med kommunikationsvanskeligheder efter erhvervet hjerneskade.
Vanskelighederne kan f.eks. være i form af afasi, dysartri, apraksi og kognitive kommunikationsvanskeligheder.

Afasi kan vise sig ved at man efter hjerneskaden kan:

 • Have svært ved at forstå det, der bliver sagt
 • Have svært ved at finde ord, danne sætninger og deltage i samtaler
 • Blande ord og begreber sammen
 • Have svært ved at læse
 • Have svært ved at skrive

Dysartri kan vise sig ved:

 • At man kan have svært ved udtale ordene
 • At luften ikke rækker til en hel sætning
 • At stemmen lyder luftfyldt og hæs

Apraksi kan vise sig ved:

 • At man har svært ved at igangsætte og udføre en bevægelse i ansigt og/eller mund
 • At man har svært ved at sige de korrekte sproglyde

Kognitive kommunikationsvanskeligheder kan vise sig ved:

 • At man har svært ved at aflæse situationer og begrænse sig
 • At man har svært ved at strukturere sig i samtalen

 

Hvem kan få hjælp hos KCO?

Alle voksne med kommunikationsvanskeligheder, som bor i Odense Kommune kan få hjælp hos KCO.

Hvordan?

Du kan blive henvist til KCO igennem egen læge, speciallæge eller andre faggrupper. Du kan også selv henvende dig.
Når Kommunikationscenter Odense modtager henvisningen, vil du blive indkaldt til en udredende samtale, som kan resultere i et tilbud om et undervisningsforløb. Ved den udredende samtale vil tale og/eller sprog blive vurderet ved samtale og evt. en eller flere test og øvelser, og der tages stilling til, om der er behov for rådgivning og vejledning, undervisning eller andet.
Ved undervisningens begyndelse opstiller vi i fællesskab mål for undervisningen.
Ved behov bliver pårørende og/eller plejepersonale inddraget i forløbet.
Undervisningen er ene– eller holdundervisning.
Undervejs evaluerer vi udbyttet af undervisningen. Hvis undervisning fortsat er relevant, tager vi stilling til det videre forløb.

Det er vigtigt, at du afsætter den fornødne tid til undervisningen, og at det er noget, du prioriterer højt i din hverdag.

Undervisningen foregår som udgangspunkt på Landbrugsvej 12, 5260 Odense S.

 

Kontaktinformationer til Kommunikationscenter Odense findes her  

Ældre- og Handicapforvaltningen