Spring til indhold

Dysartri

Du kan læse mere om Dysartri her

Hvad er Dysartri?  

Dysartri er en betegnelse for nedsat talefunktion der opstår pga. en påvirkning af musklerne efter en skade i hjernen eller anden sygdom fx Parkinson. Skadens følger er meget individuelle og afhænger af, hvor i hjernen skaden er, samt skadens størrelse.

 

Kommunikationscenter Odense (KCO) tilbyder undervisning, vejledning og rådgivning til voksne med dysartri.

 

Dysartri kan give vanskeligheder med:

 • Udtale 
 • Stemme
 • Vejrtrækning 
 • Taletempo 
 • Sprogmelodi 

Gode råd til personen med dysartri:

 • Lav tydelige (gerne store) mundbevægelser 
 • Tal langsomt. Så kan tungen og læberne følge med
 • Sid helst oprejst, når du taler. Det hjælper din vejrtrækning.
 • Tal i korte sætninger. Så kan du trække vejret lidt oftere.
 • Hold regelmæssige pauser i talestrømmen
 • Gør opmærksom på, når du skifter emne
 • Brug kun de vigtigste ord. Især hvis du er træt, og føler at din tale bliver mere utydelig.
 • Skriv evt. det du vil sige ned, hvis det ikke blev forstået rigtigt

Gode råd til samtalepartner: 

 • Tal i rolige omgivelser. Undgå baggrundstøj!
 • Sørg for at hjælpemidler såsom høreapparater, briller eller tandproteser er i brug
 • Hav øjenkontakt. Sid helst over for hinanden når I taler sammen.
 • Samtale-etik: Tal til personen med dysartri som til ligestillede. Tal ikke langsommere eller højere. Sig til hvis der er noget du ikke forstår. Bed evt. om en gentagelse
 • Giv personen med dysartri tid til at tale

 

 

Forløb

Forløb ved en talekonsulent: 

Du kan blive henvist til KCO igennem læge, sygehus eller andre faggrupper. Du kan også selv henvende dig.

Når Kommunikationscenter Odense modtager henvisningen, vil du blive kontaktet af en talekonsulent. I denne samtale vil der tages stilling til, om der er behov for rådgivning og vejledning, udredning, undervisning eller andet. Ved behov bliver pårørende og/eller plejepersonale inddraget i forløbet.

Ved undervisningens begyndelse opstiller vi i fællesskab mål for undervisningen. 

Undervisningen er ene– eller holdundervisning.

Undervejs evaluerer vi udbyttet af undervisningen. Hvis undervisning fortsat er relevant, tager vi stilling til det videre forløb.

Det er vigtigt, at du afsætter den fornødne tid til undervisningen, og at det er noget, du prioriterer højt i din hverdag.

 

Undervisningen foregår som udgangspunkt på

Landbrugsvej 12, 5260 Odense S.

 

Kontaktinformationer til Kommunikationscenter Odenses findes her 

 

 

Ældre- og Handicapforvaltningen