Spring til indhold

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)

IKT er en bred vifte af teknologier, som kan hjælpe borgere, som har brug for kompenserende hjælpemidler til kommunikation eller strukturering af hverdagen.

Selvbetjening

Det kan fx være hjælpemidler til:

  • Kommunikation/tale
  • Støtte til hukommelse
  • Planlægning, overblik og struktur i hverdagen
  • Oplæsning
  • Støtte til skriftlig kommunikation
  • Betjening af computere m.m. til borgere med motoriske vanskeligheder

Kommunikationscenter Odense tilbyder udredning af behov for IKT-hjælpemidler, foretager afprøvning, yder rådgivning og vejledning, samt undervisning i at anvende hjælpemidlerne. Der kan være tale om lavteknologiske hjælpemidler, som f.eks. billedmateriale, eller højteknologiske, som f.eks. særlige computere eller apps til smartphones og tablets. Tilbuddet er rettet mod børn, unge og voksne og foregår i et tæt samarbejde med forældre, pårørende, plejefamilier, aflastningsfamilier, lærere, pædagogisk personale og plejepersonale med mere.

IKT-teamet består af følgende faggrupper: ergoterapeuter, audiologopæd og IKT-teknikker.

Bevilling af hjælpemidler

Kommunikationscenter Odense har myndighedsrollen ift. sager indenfor IKT-voksenområdet.

For at et IKT-hjælpemiddel kan bevilges, skal det i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og give en væsentlig lettelse i dagligdagen.
Teknologi som betragtes som sædvanligt indbo ligger udenfor lovgivningen.

Kontakt

Alle borgere i Odense Kommune kan selv henvende sig til Kommunikationscenter Odense.

Pårørende, forældre, plejefamilier, aflastningsfamilier, lærere, pædagogisk personale, plejepersonale, læger mm. kan også henvende sig på vegne af borgeren.

Henvendelse kan ske digital via den grønne boks her på siden eller på telefon: 63 75 00 25 mellem 8:30 og 12:00.

Du skal bruge dit MitID for at henvende sig digitalt. Henvender du dig på vegne af en anden, skal du bruge dit eget MitID eller MitID-Erhverv.


Læs mere om alternativ betjening

Læs mere om kommunikationshjælpemidler (medfødt)
Læse mere om kommunikationshjælpemidler til senfølger
Læs mere om strukturhjælpemidler

Vil du, som medarbejder i Odense Kommune, henvende dig på vegne af en borger, kan du anvende dette link

Ældre- og Handicapforvaltningen