Spring til indhold

Stemmetilbud til transpersoner

Kommunikationscenter Odense tilbyder stemmebehandling til transpersoner i form af undersøgelse, samtale, vejledning og undervisning.

Hvis du som transperson ønsker hjælp til en stemmeforandring, kan du henvende dig direkte til Kommunikationscenter Odense. Du bliver herefter indkaldt til en samtale med en stemmekonsulent. Ved samtalen aftales det videre forløb. Det er udgiftsfrit at modtage stemmebehandling i Odense kommune.  

Gennem stemmeundervisning er der mulighed for at ændre på stemmen og gøre den mere maskulin eller mere feminin. Undervisningen tilrettelægges individuelt. Vi underviser i generelle forhold omkring stemmebrug samt specielle forhold, som angår netop din stemmefunktion. Formålet er at gøre ”den nye stemme” til din egen. 

I et undervisningsforløb vil der typisk blive arbejdet med følgende: 

  • Stemmens tonehøjde 
  • Stemmens klang 
  • Afspænding 
  • Vejrtrækning 
  • Artikulation (udtale af ord) 
  • Andre kommunikationstræk (ordvalg, sætningslængde, taletempo)
  • Kropssprog 

Det er afgørende for resultatet, at du sætter tid af til at træne hjemme mellem hver lektion. Det er også vigtigt, at du bruger din nye stemme så meget som muligt i hverdagen. Dette giver de bedste muligheder for at ændre din stemme og fastholde den over tid.

Hvad indebærer det at forandre stemmen?

En persons stemme er bestemt af det biologiske køn, som en person er født med. En mands stemme er dybere end en kvindes, da mænds stemmelæber og svælg er større. Dette kan være et problem, hvis du biologisk set er født som mand, men identificerer og præsenterer dig som kvinde, eller hvis du biologisk set er født som kvinde, men identificerer og præsenterer dig som mand. 
Som transperson kan det ske, at du ikke bliver opfattet som det køn, du identificerer dig med, på grund af din stemme. Det kan medføre undgåelsesadfærd, hvor du holder dig tilbage eller helt undlader at sige noget i sociale sammenhæng fx i det offentlige rum.
Undervisningen kan hjælpe dig til at opnå en stemme, som passer til dig. Og en stemme som du har lyst til at anvende i din hverdag. 

Hvad kan du selv gøre?

Noget af det vigtigste for dig som transperson kan være at ændre stemmen, så den passer til det køn, du identificerer dig med. Men det kan være svært at indstille sig psykologisk på at bruge den nye stemme konsekvent i hverdagen. 
Du kan overveje, om du er klar til den udfordring, det er at skulle forandre stemmen. Du kan også overveje hvad der evt. vil være svært for dig, som du skal have hjælp til: Er det at bruge den nye stemme på arbejdet? Eller derhjemme i familien og med vennerne? Det er vigtigt at være bevidst om at der findes forskellige strategier afhængig af situationen. Det der har været en hensigtsmæssig strategi for den ene, er det ikke altid for den anden. Derfor er det en god ide, at du kontakter en logopæd, som kan hjælpe dig i din omstillingsproces, så du ikke indlærer en uhensigtsmæssig stemmebrug.

Ældre- og Handicapforvaltningen