Spring til indhold

Erhvervet hjerneskade

Afasi er en sproglig forstyrrelse som følge af hjerneskade.Afasi kan deles op i hhv. impressiv afasi og ekspressiv afasi. Impressiv afasi betyder at man er ramt på sprogforståelsen.

Personer med impressiv afasi kan have vanskeligt ved:

 • At forstå, det der bliver sagt, både ord og sætninger
 • Selv at høre, at det de siger, ikke er det de tænker  
 • At læse og forstå det de læser

 

Ekspressiv afasi betyder at man er ramt på sprogproduktionen.

Personer med ekspressiv afasi kan: 

 • Have vanskeligt ved at omsætte tanker til ord
 • Have vanskeligt ved at sætte ord sammen til sætninger
 • Blande ord og begreber sammen
 • Have vanskeligt ved at skrive, både i hånden og på computer eller telefon

Personer kan både være ramt af impressiv og ekspressiv afasi, og derfor både have svært ved at forstå og ved at producere sprog, både mundtligt og skriftligt. 

 

Verbal apraksi 

Verbal apraksi er en talemotorisk forstyrrelse, som opstår som følge af hjerneskade. 

Personer med verbal apraksi kan have vanskeligheder ved at:

 • Planlægge og udføre korrekt bevægelse i ansigt og/eller mund
 • Sige de korrekte sproglyde
 • Skifte fra én sproglyd til den næste
 • Sætte talen i gang
 • Korrigere egen udtale

Ved ren verbal apraksi, kan man forstå hvad der bliver sagt, læse og skrive. Men verbal apraksi forekommer ofte sammen med afasi, hvilket gør at forståelsen, og evnen til at læse og skrive kan være påvirket. 

 

Dysartri 

Dysartri er en talevanskelighed, og opstår f.eks. pga. erhvervet hjerneskade, som kan forårsage lammelse i dele af ansigtet og/eller skader i talemuskulaturens nerveforbindelser.

Personer med dysartri kan have: 

 • Vanskeligt ved at udtale ord korrekt 
 • Mumlende tale 
 • Svag stemme
 • Luftfyldt stemme
 • Ændret taletempo
 • Monoton stemme
 • Snøvlende tale 
 • Nedsat mimik

 

Kognitive kommunikationsvanskeligheder 

Kognitive kommunikationsvanskeligheder kan opstå som følge af hjerneskade. Personer med disse vanskeligheder kan godt finde ordene og sætte dem sammen i sætninger, de kan også udtale ordene korrekt og deres stemme er ikke påvirket. Vanskelighederne viser sig primært i måden sproget bruges på. 

Personer med kognitive kommunikationsvanskeligheder kan have vanskeligt ved at:

 • Strukturere en samtale
 • Holde den røde tråd i samtalen
 • Begrænse sig
 • Kommunikere hensigtsmæssigt 

Personerne er altså ramt på de kognitive funktioner og kan have nedsat hukommelse og koncentrationsevne, samt nedsat evne til planlægning, overblik og struktur. 

Kontakt 

Hvis du, eller en du kender, har fået en hjerneskade og derfor har brug for hjælp til bedre kommunikation, kan du kontakte Kommunikationscenter Odense. Henvendelse til Kommunikationscenter Odense kan også ske via egen læge, speciallæge, eller plejepersonale, mm.  

 

 

 

Ældre- og Handicapforvaltningen