Spring til indhold

Erhvervet hjerneskade

Kommunikationscenter Odense tilbyder hjælp til personer som efter en skade i hjernen oplever problemer med kommunikation (sprog -og talevanskeligheder).

Efter en skade i hjernen kan der opstå ændringer i kommunikationen

Op mod 30 – 40 % af mennesker med en skade i hjernen oplever ændringer i kommunikationen.
Der kan opstå problemer efter f.eks.:

 

- Blodprop
- Blødning
- Tumor
- Kranietraumer (slag mod hovedet)
- Operationsskade
- Iltmangel
- Infektionstilstande

Tilbud på KCO:

Vores talekonsulenter vurderer hver enkelt sag, og tilbyder en udredning hvis der er behov for dette. På baggrund af udredningen tilbyder vi rådgivning og vejledning, konsultativ bistand, og muligvis et undervisningsforløb. Undervisningen kan være individuel eller i grupper. Vi inddrager dine pårørende og fagpersoner omkring dig, når der er behov for dette. I dit forløb tager vi udgangspunkt i de problemer du oplever i din hverdag, og vi sætter sammen mål for dit forløb.

Kontakt:

Hvis du oplever sprog- eller talevanskeligheder efter en skade i hjernen, kan du henvende dig til Kommunikationscenter Odense, se kontaktoplysninger herover. Du kan selv henvende dig, eller få hjælp fra f.eks. pårørende, læge, ergo/fysioterapeut, eller plejepersonale.


På området erhvervet hjerneskade, hjælper vi dig, der har:

Afasi 
Dysartri 
Verbal apraksi 
Kognitive kommunikationsvanskeligheder 

 

Ældre- og Handicapforvaltningen