Spring til indhold

Stemmeproblemer

Kommunikationscenter Odense kan hjælpe og rådgive dig, der har stemmeproblemer.

På stemmeområdet hjælper vi dig med varierende stemmeproblemer:

Hvad er stemmeproblemer
Atypiske vejrtrækningsproblemer
Centrale opgaver for stemmeteamet
Stemmeundervisning
Vejrtrækningsundervisning
Kontakt

 

Hvad er stemmeproblemer

Stemmeproblemer kan opstå af mange årsager, men skyldes ofte overanstrengelse af stemmen. De kan også skyldes ændringer i de daglige krav til stemmen, følelsesmæssige belastninger eller opstå som følge af en halsinfektion eller anden sygdom.

Stemmeproblemer kan vise sig som:

 • Anstrengelse ved tale
 • Fornemmelse af en klump i halsen
 • ”Sandpapirsfornemmelse” eller fornemmelse af en ”tør plet” i halsen
 • En stikkende og strammende fornemmelse, som ved en begyndende halsbetændelse
 • Træthed i stemme og hals
 • Hæshed efter brug af stemmen
 • At stemmen bliver skinger eller knækker over, når du bliver ivrig eller vred
 • At stemmen forsvinder i perioder
 • At andre har svært ved at høre dig (stemmen mangler styrke)
 • Hoste- eller rømmetrang

 

Atypiske vejrtrækningsproblemer

Atypiske vejrtrækningsproblemer dækker primært over EILO, som er en forkortelse for det engelske exercise-induced laryngeal obstruction. EILO samt flere andre problematikker omkring vejrtrækning har mange navne og nomenklaturen vedrørende symptomspektret er stadig under omdefinering. En anden engelsk betegnelse kan være inducible laryngeal obstruction (Provokerbar laryngeal obstruktion/ILO), mens egentlig stemmebåndsdysfunktion (vocal cord dysfunction/VCD), en unormal adduktion af stemmebåndene under respirationscyklus, nu benævnes glottic closure (GC)

Symptomerne ved EILO kan være:

 • Vejrtrækningsbesvær, der kommer hurtigt/pludselig under kraftig fysisk aktivitet; såsom efter løb 1-10 min - nogle gange senere; symptomerne svinder ved at stoppe (2-10 minutter)
 • Større besvær med at trække vejret ind end ud
 • Fornemmelse af kvælning og snæverhed i halsen
 • Lyd på vejrtrækningen
 • Ømhed/smerter i hals og øverste del af brystet

 

Centrale opgaver for stemmeteamet

Odense Kommune tilbyder logopædisk udredning af stemmevanskeligheder inden for funktionelle, organiske, psykiske og neurologiske lidelser samt inden for atypiske vejrtrækningsproblematikker. Udredningen varetages af et stemmeteam, som består af logopæder og audiologopæder med stemmeområdet som speciale. Ved den udredende samtale vil stemmens funktion blive vurderet ved samtale, oplæsning og forskellige stemmeprøver – ud fra det samlede resultat tages der stilling til, om der er behov for rådgivning, vejledning, ene- eller holdundervisning eller andet.

Stemmeundervisning

Målet med undervisning er, at du får den daglige brug af stemmen til at fungere uden væsentlige gener og derefter, at du kan bruge stemmen uden risiko for slitage. Undervisningen er at betragte som både behandling, kompensation og forebyggelse. Der arbejdes med holdning, afspænding, vejrtrækning, bugstøtte, stemmeøvelser, hensigtsmæssig stemmebrug og stemmevaner, hvilket bidrager til, at man får indsigt i og forståelse for god og sund stemmebrug.

 

Det er vigtigt, at du afsætter den fornødne tid til undervisningen samt at det er noget, du prioriterer højt i hverdagen.

 

Vejrtrækningsundervisning

Ved EILO består undervisningen af information og oplæring, som kan give dig en vis grad af kontrol over åndedrættet. Du undervises i afslapningsteknikker for stemmebåndene og vejrtrækningsøvelser med henblik på at kunne takle åndedrætsproblemerne.

Det er vigtigt, at du afsætter den fornødne tid til undervisningen samt at det er noget, du prioriterer højt i hverdagen.

 

Kontakt

Kontakt til stemmeteamet kan kun ske via en praktiserende øre-næse-halslæge eller hospitalet.

Ældre- og Handicapforvaltningen