Spring til indhold

Stemmeproblemer

Kommunikationscenter Odense kan hjælpe og rådgive dig, der har stemmeproblemer.

Stemmeteamet

Stemmeteamet i Kommunikationscenter Odense består af logopæder/stemmekonsulenter med stemmeområdet som speciale.
Vi tilbyder undervisning, vejledning og rådgivning til voksne med stemmeproblemer.
Stemmeproblemer kan opstå af mange årsager, men skyldes ofte overanstrengelse af stemmen. De kan også skyldes ændringer i de daglige krav til stemmen, følelsesmæssige belastninger eller opstå som følge af en halsinfektion eller anden sygdom.

Stemmeproblemer kan vise sig som:

  • Anstrengelse ved tale
  • Fornemmelse af en klump i halsen
  • ”Sandpapirsfornemmelse” eller fornemmelse af en ”tør plet” i halsen
  • En stikkende og strammende fornemmelse, som ved en begyndende halsbetændelse
  • Træthed i stemme og hals
  • Hæshed efter brug af stemmen
  • At stemmen bliver skinger eller knækker over, når du bliver ivrig eller vred
  • At stemmen forsvinder i perioder
  • At andre har svært ved at høre dig (stemmen mangler styrke)
  • Trang til at hoste eller rømme sig ofte

HUSK, HVIS DU ER HÆS I MERE END 2 UGER, BØR DU GÅ TIL HALSLÆGE OG FÅ UNDERSØGT ÅRSAGEN.

 

Undersøgelse/undervisning 

Kontakt til Kommunikationscenter Odense sker via øre-næse-halslæge eller hospital. Du kan kontakte øre-næse-halslæge uden henvisning fra egen læge. Dette skal ske for at udelukke sygdomme på stemmebåndene eller andre lidelser, der kræver medicinsk eller kirurgisk behandling.
Når Kommunikationscenter Odense modtager henvisningen, vil du blive indkaldt til en udredende samtale, som kan resultere i et tilbud om et undervisningsforløb. Ved den udredende samtale vil stemmens funktion blive vurderet ved samtale, oplæsning og forskellige stemmeprøver, og der tages stilling til, om der er behov for vejledning, undervisning eller andet.
Ved undervisningens begyndelse opstiller vi i fællesskab mål for undervisningen. Målet er, at du får den daglige brug af stemmen til at fungere uden væsentlige gener og derefter, at du kan bruge stemmen uden risiko for slitage.
Undervisningen er ene– eller holdundervisning. Undervisningen er at betragte som både behandling, kompensation og forebyggelse. I undervisningen lærer man at bruge sin stemme på den mest hensigtsmæssige måde. Der arbejdes med forskellige stemmeøvelser, taleteknik og med holdning og vejrtrækning, hvilket bidrager til, at man får indsigt i og forståelse for god og sund stemmebrug.
Det er vigtigt, at du afsætter den fornødne tid til undervisningen, og at det er noget, du prioriterer højt i din hverdag.
Undervejs evaluerer vi udbyttet af undervisningen. Hvis stemmeundervisning fortsat er relevant, tager vi stilling til det videre forløb.

Al undervisning foregår på Landbrugsvej 12, 5260 Odense S.

 

Du kan læse mere om køn og kommunikation her

Du kan læse mere om recurrensparese her 

Du kan læse mere om vejrtrækningsproblematikker (EILO) her 

 

 

 

Kontaktinformationer til Kommunikationscenter Odense findes her 

Ældre- og Handicapforvaltningen