Spring til indhold

Neurologiske lidelser

Progredierende neurologiske lidelser kan påvirke tale og sprog. Borgere med lidelser som f.eks. Parkinson, sklerose og ALS kan have brug for logopædisk bistand til at afhjælpe talevanskeligheder.

Personer med neurologiske lidelser kan have dysartri, og kan derfor have:

  • Svært ved at udtale ord korrekt 
  • Mumlende tale 
  • Svag stemme
  • Luftfyldt stemme 
  • Ændret taletempo
  • Monoton stemme 
  • Snøvlende tale 
  • Nedsat mimik

Logopæderne på Kommunikationscenter Odense kan hjælpe ift. udtalen og stemmen. I samarbejde med IKT-konsulenten vurderer de, om der er brug for kommunikationshjælpemidler. 

Kontakt 

Hvis du, eller en du kender, har progredierende neurologisk lidelse og har derfor brug for hjælp til bedre kommunikation, kan du kontakte Kommunikationscenter Odense. Henvendelse til Kommunikationscenter Odense kan også ske via egen læge, speciallæge, eller plejepersonale, mm. 

 

Kontaktinformationer til Kommunikationscenter Odense findes her 

Ældre- og Handicapforvaltningen