Spring til indhold

Multiple Sclerose

Du kan læse mere om Multiple Sclerose her 

Hvad er Multiple Sclerose? 

Kommunikationscenter Odense (KCO) tilbyder undervisning, vejledning og rådgivning til voksne med multiple sclerose.

Multiple sclerose: Multipel sclerose er en fremadskridende neurologisk sygdom. Medicinsk behandling og fysisk træning kan afhjælpe nogle af de vanskeligheder, som sygdommen kan medføre.

Personer med multipel sclerose oplever ofte problemer med at blive forstået på grund af udtalevanskeligheder. Dette skyldes, at sygdommen medfører nedsat bevægelighed og styrke samt styringsproblemer af muskler involveret i tale.


Multipel sclerose kan medføre:

  • Nedsat stemmestyrke
  • Påvirkning af udtalen
  • Forandret taletempo
  • Påvirkning af vejrtrækningen
  • Vanskeligheder med at finde ordene
  • Kognitive forandringer

Forløb

Forløb ved talekonsulent:

Du kan blive henvist til KCO igennem læge, sygehus eller andre faggrupper. Du kan også selv henvende dig.
Når Kommunikationscenter Odense modtager henvisningen, vil du blive kontaktet af en talekonsulent. I denne samtale vil der tages stilling til, om der er behov for rådgivning og vejledning, udredning, undervisning eller andet. Ved behov bliver pårørende og/eller plejepersonale inddraget i forløbet.

Ved undervisningens begyndelse opstiller vi i fællesskab mål for undervisningen. Undervejs evaluerer vi udbyttet af undervisningen. Hvis undervisning fortsat er relevant, tager vi stilling til det videre forløb.

Det er vigtigt, at du afsætter den fornødne tid til undervisningen, og at det er noget, du prioriterer højt i din hverdag.

Undervisningen foregår som udgangspunkt på
Landbrugsvej 12, 5260 Odense S.

 

Kontaktinformationer til Kommunikationscenter Odense findes her 

Ældre- og Handicapforvaltningen