Spring til indhold

Synsområdet

Hvis du har nedsat syn, kan du måske have brug for synshjælpemidler eller synsunderstøttelse.

Behov for svagsynsoptik opstår i almindelighed ved synsstyrker på 6/18 (0,3) eller derunder eller ved større synsfeltsudfald.

Som blind eller svagsynet har du mulighed for at søge om:

 • briller, kontaktlinser og brillebåren specialoptik
 • anden svagsynsoptik fx optik med forstørrende virkning som lupper, lupbriller.
 • optikunderstøttende hjælpemidler som f.eks. særlig belysning.
 • øvrige synshjælpemidler fx afhjælpning af problemer med at lave mad eller at se hvad klokken er.
 • undervisning, rådgivning og vejledning
 • IT - Teknologiske kommunikationshjælpemidler

For at et synshjælpemiddel kan bevilges, skal det i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af det nedsatte syn, give en væsentlig lettelse i dagligdagen eller være nødvendigt for, at du kan udøve et erhverv.

 

Søg om synshjælpemidler

Hvis du ønsker at søge om optiske hjælpemidler, kan du henvende dig på følgende måder:

 • Du kan kontakte Kommunikationscenter Odense på tlf.: 63 75 00 25 
 • Du kan kontakter CKV* Synsrådgivningen tlf.: 99 44 34 00
 • Du kan gå til optiker, der henvender sig til CKV
 • Du kan gå til øjenlæge, der henvender sig til CKV
 • Du kan også ansøge direkte på vores hjemmeside. Du finder ansøgningsskemaet til synshjælpemidler her

*CKV er en samarbejdspartner, der yder råd og vejledning ift. synsnedsættelsen, laver udredninger og afprøvninger, samt hjælper med at sende ansøgningsskema til bevilgende myndighed.

 

Udlevering af synshjælpemidler og reparationer

Kommunikationscenter Odense udleverer og hjemtager de bevilligede synshjælpemidler til Odense-borgere. Ligeledes varetager Kommunikationscenter Odense servicering af synshjælpemidlerne, herunder reparation og udskiftning.
For at kunne sikre et optimalt udbytte af hjælpemidlerne kan der i nogle tilfælde, i forbindelse med udskiftning af synshjælpemidlet, være behov for revurdering ved synskonsulenterne på CKV.

 

 

Kontaktinformationer til Kommunikationscenter Odense kan findes her 

Ældre- og Handicapforvaltningen