Spring til indhold

Synsområdet

Hvis du har nedsat syn, kan du måske have brug for synshjælpemidler eller synsunderstøttelse.

Behov for svagsynsoptik opstår i almindelighed ved synsstyrker på 6/18 (0,3) eller derunder eller ved større synsfeltsudfald.

Som blind eller svagsynet har du mulighed for at søge om:

 • briller, kontaktlinser og brillebåren specialoptik
 • anden svagsynsoptik fx optik med forstørrende virkning som lupper, lupbriller.
 • optikunderstøttende hjælpemidler som f.eks. særlig belysning.
 • øvrige synshjælpemidler fx afhjælpning af problemer med at lave mad eller at se hvad klokken er.
 • undervisning, rådgivning og vejledning
 • IT - Teknologiske kommunikationshjælpemidler

For at et synshjælpemiddel kan bevilges, skal det i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af det nedsatte syn, give en væsentlig lettelse i dagligdagen eller være nødvendigt for, at du kan udøve et erhverv.

 

Søg om synshjælpemidler

Hvis du ønsker at søge om optiske hjælpemidler, kan du henvende dig på følgende måder:

 • Du kan kontakte Kommunikationscenter Odense på tlf.: 63 75 00 25 
 • Du kan kontakter CKV* Synsrådgivningen tlf.: 99 44 34 00
 • Du kan gå til optiker, der henvender sig til CKV
 • Du kan gå til øjenlæge, der henvender sig til CKV
 • Du kan også ansøge direkte på vores hjemmeside. Du finder ansøgningsskemaet til synshjælpemidler her

*CKV er en samarbejdspartner, der yder råd og vejledning ift. synsnedsættelsen, laver udredninger og afprøvninger, samt hjælper med at sende ansøgningsskema til bevilgende myndighed.

Ældre- og Handicapforvaltningen