Spring til indhold

Laryngektomi

For et lille antal mennesker med strubekræft er en intensiv strålebehandling ikke tilstrækkelig og det bliver derfor nødvendigt at foretage en operation, som kaldes en total laryngektomi.

Total laryngektomi er dermed en operation, der typisk laves i forbindelse med behandling for kræft i struben - det kan dog også skyldes ulykkestilfælde.

Ved operationen fjernes stemmelæberne, hvorfor det ikke er muligt at lave stemme/lyd som før. Du kan altså ikke tale lige efter operationen og det vil være nødvendigt at lære at kommunikere på en ny måde.

En logopæd kan hjælpe dig med at tale igen, hvis du har fået fjernet hele struben. Der kan være tale om 3 forskellige kommunikationsformer:

  • Vibratorstemme
  • Taleventilstemme
  • Spisestemme

Hvilken af mulighederne, der vælges, afhænger fuldstændig af den enkeltes muligheder og ønsker. Ofte vælges desuden mere end én.
Uanset hvilken kommunikationsform, der vælges, vil langt de fleste kunne opnå en brugbar stemme.

Kommunikationscenter Odense (KCO) tilbyder undervisning, vejledning og rådgivning til voksne bosiddende i Odense Kommune, som har kommunikationsvanskeligheder som følge af total laryngektomi.

 

Kontakt 

Hvis du, eller en du kender, har brug for logopædisk bistand på grund af total laryngektomi, kan du kontakte Kommunikationscenter Odense. Henvendelse til Kommunikationscenter Odense kan også ske via egen læge, speciallæge, eller plejepersonale, mm.

Ældre- og Handicapforvaltningen