Spring til indhold

Laryngektomi

For et lille antal mennesker med strubekræft er en intensiv strålebehandling ikke tilstrækkelig og det bliver derfor nødvendigt at foretage en operation, som kaldes en total laryngektomi.

Total laryngektomi er dermed en operation, der typisk laves i forbindelse med behandling for kræft i struben - det kan dog også skyldes ulykkestilfælde.

Inden operationen tilbydes alle patienter samtaler med en konsulent for laryngektomerede. Konsulenten er selv laryngectomeret og kan derfor være til stor støtte.
Han følger patienten under indlæggelsen på Odense Universitetshospital og i tiden efter udskrivelsen.
Konsulenten rådgiver og hjælper den laryngektomerede og eventuel ægtefælle med de forskellige praktiske problemer, der måtte være efter hjemkomsten fra hospitalet.

 

Operationen

Hele struben, stemmelæberne og noget af det omkringliggende væv fjernes og luftrøret føres ud på forsiden af halsen. Hermed skabes en åbning gennem huden, som kaldes stoma. Nu trækker du ikke vejret via mund og næse mere, men udelukkende via stomaet på halsen.
Stoma er placeret i midten af halsen lige over brystbenet og er som udgangspunkt et åbent hul lige ind til luftrøret.

Her ses et billede af en strube henholdsvis før (venstre) og efter (højre) total laryngectomi:

 

 

OBS! Kommunikationscenter Odense afslutter aldrig den laryngektomeredes sag og du er altid velkommen til at henvende dig, når og hvis der skulle være behov for det.

 

Kommunikationsform 

Ved operationen fjernes stemmelæberne, hvorfor det ikke er muligt at lave stemme/lyd som før. Du kan altså ikke tale lige efter operationen og det vil være nødvendigt at lære at kommunikere på en ny måde.
En talepædagog kan hjælpe dig med at tale igen, hvis du har fået fjernet hele struben. Der kan være tale om 3 forskellige kommunikationsformer:

 

1. Vibratorstemme:

Ved hjælp af en elektrisk lydgiver, som holdes ind mod halsen på et blødt sted, sendes vibrationer ind i svælget. Den lyd der dannes, kan bruges til at artikulere på og til at opnå en god og forståelig tale.

 

 

 

2. Taleventilstemme:

I langt de fleste tilfælde indopereres en lille taleventil i væ vet mellem luftrør og spiserør efter et par måneder. På den måde kan luften fra lungerne bruges til at sætte svingninger i gang i spiserøret. Den lyd, der dannes, kan formes til tale i mundhulen. Lyden kan opleves lidt dyb og grov.

 

3. Spiserørsstemme:

Nogle strubeopererede kan ikke få glæde af en taleventil, men kan i stedet lære at danne spiserørsstemme ved at pumpe eller suge luft ned i den øverste del af spiserøret. Den lyd – kan som ved taleventilstemmen – formes til tale i mundhulen.

Hvilken af mulighederne, der vælges, afhænger fuldstændig af den enkeltes muligheder og ønsker. Ofte vælges desuden mere end én.

Uanset hvilken kommunikationsform, der vælges, vil langt de fleste kunne opnå en brugbar stemme.

 

Undersøgelse/undervisning 

Kommunikationscenter Odense (KCO) tilbyder undervisning, vejledning og rådgivning til voksne bosiddende i Odense Kommune, som har kommunikationsvanskeligheder som følge af total laryngektomi.
Egen læge, speciallæge eller andre faggrupper kan henvise til KCO. Du kan også selv henvende dig.
Når KCO modtager henvisningen, vil du blive indkaldt til en udredende samtale, hvor der tages stilling til, om der er behov for rådgivning og vejledning, undervisning eller andet.

 • Formålet med undervisning er, at du kan kommunikere så godt og ubesværet med dine omgivelser som muligt og kan omfatte følgende:
 • Viden om ’normal’ tale og anatomi for at få en bedre forståelse af egen problematik
 • Øvelser for bedre vejrtrækning, evt. lyddannelse, udtale, taletempo og pauser samt afspænding af hoved– og halsmuskulatur
 • Evt. brug af alternative kommunikationshjælpemidler

For optimalt udbytte af undervisningen, skal du prioritere denne og deltage aktivt i såvel undervisning som hjemmetræning.
Undervisningen foregår individuelt eller på små hold.
Ved behov kan der inddrages pårørende og/eller plejepersonale i forløbet.

OBS! Undervisning kan først iværksættes, når lægen på hospitalet har givet tilladelse. Typisk efter bestået ”drikkeprøve”.

 

Kommunikationscenter Odense kan også hjælpe med

Undervejs evaluerer vi udbyttet af indsatsen og tager stilling til det videre forløb.
Undervisningen foregår som udgangspunkt på Landbrugsvej 12, 5260 Odense S.

KCO kan også være behjælpelig med:

 • At vejlede i valg af ny kommunikationsform. Ud fra dit udgangspunkt vil vi sammen vurdere, hvilken form, der er bedst til dig eller arbejde videre med den form, du allerede er i gang med.
 • At søge om forskellige former for kommunikationsudstyr.
 • At vejlede i rens af stoma samt brug af plastre, kassetter m.m.
 • At vejlede i brug af sms, mail eller andre tekniske løsninger.
 • Kendskab/samarbejde med patientforeninger, hvor det er muligt at få et netværk, som kender til de samme problemstillinger.

 

Hvad kan du selv gøre:

 • Det er vigtigt, at du selv sørger for en god hygiejne af stomaet og med jævne mellemrum renser ventilen, hvis du har en.
 • Sørg for ro i omgivelserne, når du skal tale. Undgå baggrundsstøj. Sørg for god belysning, så samtalepartneren også kan mundaflæse og afsæt god tid til samtalen.
 • Kom i gang med at tale med omgivelserne og få brugt din nye stemme.

 

Kontaktinformationer til Kommunikationscenter Odense findes her

 

Ældre- og Handicapforvaltningen