Spring til indhold

Høreområdet

OBS: Pr. 15. maj 2023 ændres åben rådgivning til tidsbestilling. Fra denne dato skal der laves tidsbestilling til alle aftaler med hørekonsulenter.

Kommunikationscenter Odense kan hjælpe og rådgive dig, der har høreproblemer.

På høreområdet hjælper vi dig, der har:

Høreapparater
Tinnitus
Lydoverfølsomhed
Høretekniske hjælpemidler
Cochlear Implant (CI)
Høreproblemer på arbejdsplads eller undervisningssted
Kontakt

 

Høreapparater

Har du en hørenedsættelse kan høreapparater ofte hjælpe dig. Du kan få høreapparater via en offentlig høreklinik (f.eks. på OUH) eller via en godkendt privat høreapparatforhandler. Hørekonsulenterne i Kommunikationscenter Odense kan give dig uvildig vejledning og rådgivning om dine muligheder, hvis du overvejer at få høreapparater. 

Du kan få hjælp fra hørekonsulenterne i Kommunikationscenter Odense, uanset om du har fået høreapparater via en offentlig høreklinik eller en godkendt privat forhandler.

 

Vi tilbyder f.eks.

  • Undervisning i rengøring og vedligeholdelse af høreapparater
  • Undervisning i at isætte høreapparaterne korrekt
  • Undervisning i at betjene høreapparaterne
  • Rådgivning om høretaktik
  • Hjælp til at finde ud af, hvorfor høreapparaterne ikke virker efter hensigten
  • Undervisning og rådgivning til pårørende og fagpersonale
  • Vejledning og afklaring med henblik på henvisning til videre behandling eller anden indsats

Er dine høreapparater defekte, anbefaler vi, at du kontakter udleveringsstedet eller eventuelt producenten, da vi kun ligger inde med begrænsede mængder reservedele.

Har du behov for at få justeret lyden i høreapparaterne, skal du kontakte udleveringsstedet.

 

Tinnitus

Tinnitus (også kaldet øresusen) er oplevelsen af lyde eller toner, som ikke kommer fra en lydkilde uden for hovedet. Tinnitus lyder ofte som en hyletone, men det kan også lyde som susen, brusen, brummen eller noget helt andet. Tinnitus kan være konstant eller forbigående og høres på ét eller begge ører. Tinnitus er hyppigt forekommende, men ses oftere hos personer med hørenedsættelse og andre øresygdomme. En eksisterende tinnitus kan også forværres af andre sygdomme og tilstande som f.eks. forhøjet blodtryk, tandproblemer og stresstilstande.   Hvis du har tinnitus, anbefaler vi altid, at du bliver undersøgt af en øre-næse-hals-læge. Hvis du er generet af tinnitus, kan hørekonsulenterne i Kommunikationscenter Odense tilbyde undervisning og vejledning om tinnitus og hjælpe dig til at blive bedre til at håndtere og mindske generne i hverdagen.  

Lydfølsomhed

Nogle mennesker udvikler en nedsat tolerance over for almindelige hverdagslyde, som normalt ikke generer andre. Nogle har nedsat tolerance over for alle lyde generelt, mens andre har nedsat tolerance for nogle bestemte lyde. Lydene føles høje og kan give ubehag eller gøre fysisk ondt, men er ikke skadelige for øret.  
Hvis du har lydfølsomhed, anbefaler vi altid, at du bliver undersøgt af en øre-næse-hals-læge.
Hvis du er generet af lydfølsomhed, kan hørekonsulenterne i Kommunikationscenter Odense tilbyde undervisning og vejledning om lydfølsomhed og hjælpe dig til at blive bedre til at håndtere og mindske generne i hverdagen.
 

Høretekniske hjælpemidler

Hvis høreapparater ikke alene kan kompensere for følgerne af hørenedsættelsen, kan det være relevant at anvende høretekniske hjælpemidler. Kommunikationscenter Odense tilbyder rådgivning, udredning og afprøvning af høretekniske hjælpemidler og hjælper med at udforme en eventuel ansøgning til sagsbehandlerne.

 

For at et høreteknisk hjælpemiddel kan bevilges, skal det i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af hørenedsættelsen, give en væsentlig lettelse i dagligdagen eller være nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv. 

 
Har du problemer med at betjene et bevilget hjælpemiddel, tilbyder Kommunikationscenter Odense undervisning i brug af hjælpemidlet.
 
Kontakt Hjælpemiddelservice, hvis dit hjælpemiddel er defekt.
 

Cochlear Implant (CI)

Et CI kan være et alternativt til traditionel høreapparatbehandling, når hørelsen bliver så dårlig, at du kun har meget lille eller ingen glæde af et høreapparat. Et CI er en avanceret form for høreapparat, der indopereres i det indre øre.
 
Et CI giver en hørelse, der er anderledes end normal hørelse, og det kan tage tid at lære at bruge denne hørelse. Derfor tilbyder Kommunikationscenter Odense undervisning i (gen-)optræning af hørelsen til alle, der får CI. Undervisningen er individuel og tilrettelægges i samarbejde med den enkelte. Det er meget forskelligt, hvor godt man kommer til at kunne høre med et CI.
 
Hvis du er interesseret i at vide mere om, hvorvidt et CI kan være noget for dig, er du velkommen til at kontakte hørekonsulenterne i Kommunikationscenter Odense.
 

Høreproblemer på arbejdsplads eller undervisningssted

Kravene til hørelsen er ofte rigtig stor på arbejdspladser og uddannelsessteder, og det kan være svært at høre i f.eks. telefon, til møder og i undervisningssituationer. Hvis dine hørevanskeligheder gør det svært for dig at komme i job eller fastholde dit nuværende arbejde, eller du har svært ved at følge undervisningen på dit uddannelsessted, tilbyder Kommunikationscenter Odense dig hjælp til at få afdækket og afhjulpet dine vanskeligheder. Vi samarbejder med Jobcentret og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

 

Kontakt

Kontakt til høreteamet sker via en praktiserende øre-næse-halslæge, Høreklinikken på OUH eller via telefonisk eller personlig henvendelse. Se kontaktboks øverst på siden.

Ældre- og Handicapforvaltningen