Spring til indhold

Kræft i mundhulen

Når kræft i mundhule, tunge, mundbund, kinder eller gummer fjernes med operation, kan talen blive påvirket. Almindeligvis involverer tale hurtige og koordinerede bevægelse af bl.a. tunge, kæbe og gane, som du normalt ikke er opmærksom på.

Operation i mundhulen

Efter en operation i mundhulen kan de forskellige strukturer blive påvirket, hvilket kan besværliggøre udtalen og forstyrre taleforståeligheden. Talen kan blive påvirket forskelligt alt efter, hvor du er blevet opereret:

  • Operation af kræft i tungen kan betyde, at tungens form ændrer sig, så det bliver sværere at udtale bogstavlyde på samme måde som før. Det kan også være svært at bevæge tungen rundt i munden, ligesom føleforstyrrelser kan gøre, at udtalen opleves anderledes.
  • En operation i ganen kan gøre det svært at lukke af op til næsehulen og så kommer der for meget luft ud gennem næsen, når man taler. Dette kan få talen til at lyde meget nasal, ligesom det kan ændre udtalen af bestemte bogstaver.
  • Hvis operationen er i kæbe, svælg eller mundbund, kan det også medføre ændringer, som hos nogen kan komme til udtryk som talebesvær.
  • Efter et forløb med strålebehandling, kan der opstå arvæv og stivhed i muskler og væv, hvilket kan forværre taleproblemerne.
  • Andre følger, som ikke direkte involverer operationen, kan være udvikling af spændinger i musklerne omkring hals, nakke og skuldre. Det kan føre til træthed og ømhed ved tale og kan også påvirke vejrtrækningsmønstret.

Taleproblemerne kan variere fra let upræcis udtale til, at din tale bliver meget svær at forstå.

 

Undersøgelse/undervisning 

Efter mundhuleoperation kan du have brug for logopædisk bistand til genoptræning af taleorganerne.
Kommunikationscenter Odense (KCO) tilbyder undervisning, vejledning og rådgivning til alle voksne med kommunikationsvanskeligheder som følge af operation i mundhulen, der bor i Odense Kommune.
Du kan blive henvist til KCO igennem egen læge, speciallæge eller andre faggrupper. Du kan også selv henvende dig.
Når KCO modtager henvisningen, vil du blive indkaldt til en udredende samtale, hvor din stemme og din tale bliver vurderet ved samtale og tests og der tages stilling til, om der er behov for rådgivning og vejledning, undervisning eller andet.
Der undervises i, hvordan du bedst kompenserer for den ændrede tale og undervisningen kan omfatte følgende:
Viden om ’normal’ tale og viden om mundhulens anatomi for at få en bedre forståelse af egen problematik
Øvelser, der skal øge bevægelighed af tunge og gane samt udtaletræning af de bogstaver og bogstavkombinationer, som er blevet svære
Afspænding af musklerne i hoved-/halsområdet og vejrtrækningsøvelser
For optimalt udbytte af undervisningen, skal du prioritere denne og deltage aktivt i såvel undervisning som hjemmetræning.
Undervisningen foregår individuelt eller på hold.
Ved behov kan der inddrages pårørende og/eller plejepersonale i forløbet.
Undervejs evaluerer vi udbyttet af indsatsen. Hvis der fortsat er behov for indsats, tager vi stilling til det videre forløb.
Undervisningen foregår som udgangspunkt på Landbrugsvej 12, 5260 Odense S.

 

Kontaktinformationer til Kommunikationscenter Odense findes her

Ældre- og Handicapforvaltningen