Spring til indhold

Kræft i mundhulen

Når kræft i mundhule, tunge, mundbund, kinder eller gummer fjernes med operation, kan talen blive påvirket. Almindeligvis involverer tale hurtige og koordinerede bevægelse af bl.a. tunge, kæbe og gane, som du normalt ikke er opmærksom på.

Efter en operation i mundhulen kan de forskellige strukturer blive påvirket, hvilket kan besværliggøre udtalen og forstyrre taleforståeligheden. Talen kan blive påvirket forskelligt alt efter, hvor du er blevet opereret. Taleproblemerne kan variere fra let upræcis udtale til, at din tale bliver meget svær at forstå.

Efter mundhuleoperation kan du have brug for logopædisk bistand til genoptræning af taleorganerne.
Kommunikationscenter Odense (KCO) tilbyder undervisning, vejledning og rådgivning til alle voksne med kommunikationsvanskeligheder som følge af operation i mundhulen, der bor i Odense Kommune.

 

Kontakt 

Hvis du, eller en du kender, har brug for logopædisk bistand på grund mundhuleoperation, kan du kontakte Kommunikationscenter Odense. Henvendelse til Kommunikationscenter Odense kan også ske via egen læge, speciallæge, eller plejepersonale, mm. 

Ældre- og Handicapforvaltningen