Spring til indhold

Parkinson

Du kan læse mere om Parkinson her

Hvad er Parkinson?

Kommunikationscenter Odense (KCO) tilbyder undervisning, vejledning og rådgivning til voksne med stemme– og talevanskeligheder ifm. Parkinson.

 

Stemme– og talevanskeligheder ifm. Parkinson:

Parkinson er en neurologisk sygdom som bl.a. kan påvirke ens stemme– og talefunktion. Derfor er det vigtigt for personen med Parkinson at få indsigt i stemmebrug og kommunikation og deltage i relevant træning.

 

Sygdommen påvirker ofte:

 • Åndedrættet
 • Stemmedannelse
 • Klang
 • Artikulation
 • Variation i sprogmelodi

Typiske vanskeligheder er:

 • Reduceret stemmekraft
 • Aftagende stemme i løbet af dagen
 • Monoton stemmeføring
 • Stemmekvaliteten påvirkes - stemmen lyder hæs, luftfyldt eller rystende
 • Upræcis artikulation - ordene bliver slørede, endelser bliver uklare eller udelades
 • Hurtig, staccato talestrøm - ordene ’løber sammen’ uden de sædvanlige pauser
 • Uønsket tøven
 • Nedsat læse - eller skrivefunktion

 

Gode råd til person med Parkinson:

 • Lav tydelige (gerne store) mundbevægelser
 • Tal langsomt. Så kan tungen og læberne følge med.
 • Sid helst opret, når du taler. Det hjælper din vejrtrækning.
 • Tal i korte sætninger
 • Hold regelmæssige pauser i talestrømmen
 • Gør opmærksom på, når du skifter emne
 • Hvis du er træt, og føler at din tale bliver mere utydelig, brug da blot nøgleord
 • Skriv evt. det du vil sige ned, hvis det ikke blev forstået rigtigt

Gode råd til samtalepartner:

 • Tal i rolige omgivelser. Undgå baggrundsstøj!
 • Sørg for at hjælpemidler såsom høreapparater, briller eller tandproteser er i brug
 • Hav øjenkontakt. Sid helst over for hinanden når I taler sammen.
 • Samtale-etik: Tal til personen med Parkinson som til ligestillede. Tal ikke langsommere eller højere. Sig til hvis der er noget du ikke forstår. Bed evt. om en gentagelse.
 • Giv personen med Parkinson tid til at tale

 

Forløb

Forløb ved talekonsulent:

Du kan blive henvist til KCO igennem læge, sygehus eller andre faggrupper. Du kan også selv henvende dig.
Når Kommunikationscenter Odense modtager henvisningen, vil du blive kontaktet af en talekonsulent. I denne samtale vil der tages stilling til, om der er behov for rådgivning og vejledning, udredning, undervisning eller andet. Ved behov bliver pårørende og/eller plejepersonale inddraget i forløbet.
Ved undervisningens begyndelse opstiller vi i fællesskab mål for undervisningen. Undervejs evaluerer vi udbyttet af undervisningen. Hvis undervisning fortsat er relevant, tager vi stilling til det videre forløb. Det er vigtigt, at du afsætter den fornødne tid til undervisningen, og at det er noget, du prioriterer højt i din hverdag.

 

Kontaktinformationer til Kommunikationscenter Odense findes her 

 

 

Ældre- og Handicapforvaltningen