Spring til indhold

Demens

Du kan læse mere om Demens her

Hvad er demens? 

Kommunikationscenter Odense (KCO) tilbyder vejledning og rådgivning til voksne med demens og pårørende til personer med demens.

Kommunikative og sproglige vanskeligheder ved demens

 • Sproglig produktion reduceres—personen får sværere ved at sige noget spontant, og svarer derfor kortfattet
 • Have svært ved at finde ord, danne sætninger og deltage i samtaler
 • Blander ord og begreber sammen
 • Problemer med at forstå abstrakt sprogbrug—som f.eks. ironi og sarkasme
 • Tangentiel tale—personen bevæger sig væk fra samtalens emne
 • Taber tråd i samtalen
 • Emotionelle ændringer—f.eks. aggressiv adfærd, udadreagerende, følelsesladet
 • Vanskeligheder med læsning og skrivning

 

Gode råd:

 • Sørg for at have øjenkontakt
 • Anerkend, at du taler med et voksent og intelligent menneske
 • Lad være med at udspørge/quizze—f.eks. ”Kan du huske, hvad vi skal i dag?”
 • Giv informationen—”I dag kommer din datter” for at undgå quiz
 • Lad være med at diskutere, hvem der har ret
 • Lad være med irettesætte—være blot til stede i samtalen

 

Gode råd til samtalestøtte:

 • Støt samtalen ved at skrive stikord, tegne, anvende billeder m.m.
 • Tal i korte, klare sætninger om noget konkret
 • Tal langsomt og tydeligt med almindelig stemme – overdriv ikke
 • Brug tydelig mimik og kropssprog
 • Tal færdigt om én ting, før du begynder på noget nyt. Gør opmærksom på, at du skifter emne
 • Giv dig god tid og acceptér pauser
 • Lad personen med demens forsøge at tale færdig, lad være med at afbryde og gætte
 • Tjek at du og personen med demens har forstået hinanden

Når kommunikationen er svær:

 • Skab kontakt—fysisk nærhed er også kommunikation, f.eks. tage personen med demens i hånden
 • Tag ansvar for kommunikationen og fortæl om en god oplevelse eller om dagens aktiviteter
 • Skift til et ”lettere” emne
 • Hold en pause i samtalen ved tegn på optrappende agiteret adfærd

 

Kontaktinformationer til  Kommunikationscenter Odense findes her

Ældre- og Handicapforvaltningen