Spring til indhold

Afasi

Du kan læse mere om Afasi her

Hvad er Afasi? 

Afasi er en betegnelse på nedsat sprogfunktion efter en skade i venstre del af hjernen.  Skadens følger er meget individuelle og afhænger af, hvor i venstre hjernehalvdel er samt skadens størrelse.

Kommunikationscenter Odense (KCO) tilbyder undervisning, vejledning og rådgivning til voksne med afasi.

 

Afasi kan vise sig ved: 

 • Nedsat evne til at forstå tale

 • Nedsat evne til at forstå det man læser

 • Nedsat evne til at tale/finde ord og producere sætninger

 • Nedsat evne til at skrive

 • Svært ved at forstå billeders betydning eller afkode og forstå tal

 

Gode råd til dig med Afasi: 

 • Anerkend, at du taler med et voksent og intelligent menneske.

 • Sørg for at have øjenkontakt.

 • Støt samtalen ved at skrive stikord, tegne, anvende billeder m.m.

 • Tal i korte, klare sætninger om noget konkret

 • Tal langsomt og tydeligt med almindelig stemme – overdriv ikke

 • Brug tydelig mimik og kropssprog

 • Tal færdigt om én ting, før du begynder på noget nyt. Gør opmærksom på, at du skifter emne.

 • Giv dig god tid og acceptér pauser

Gode råd til samtalepartner: 

 • Stil ja/nej-spørgsmål

 • Lad personen med afasi forsøge at tale færdig, lad være med at afbryde og gætte

 • Opfordre personen med afasi til at anvende tegn/gestik, billeder osv. i samtalen

 • Tjek at du og personen med afasi har forstået hinanden

 

 

Forløb

Ideer til samvær og kommunikation:

 • Se på fotos af familie og venner, steder og begivenheder
 • Læse højt fra aviser, ugeblade og samtal om billeder og overskrifter
 • Synge, tralle, nynne kendte sange og melodier
 • Spille spil, kort m.m.
 • Gå tur og tal om det I oplever
 • Det er godt at have papir og blyant, landkort, kalender og andet, der kan støtte kommunikationen, inden for rækkevidde

 

Forløb ved talekonsulent:

Du kan blive henvist til KCO igennem læge, sygehus eller andre faggrupper. Du kan også selv henvende dig.

Når Kommunikationscenter Odense modtager henvisningen, vil du blive kontaktet af en talekonsulent. I denne samtale vil der tages stilling til, om der er behov for rådgivning og vejledning, udredning, undervisning eller andet. Ved behov bliver pårørende og/eller plejepersonale inddraget i forløbet.

Ved undervisningens begyndelse opstiller vi i fællesskab mål for undervisningen. 

Undervisningen er ene– eller holdundervisning.

Undervejs evaluerer vi udbyttet af undervisningen. Hvis undervisning fortsat er relevant, tager vi stilling til det videre forløb.

Det er vigtigt, at du afsætter den fornødne tid til undervisningen, og at det er noget, du prioriterer højt i din hverdag.

 

Undervisningen foregår som udgangspunkt på

Landbrugsvej 12, 5260 Odense S.

 

 

Kontaktinformationer til Kommunikationscenter Odense findes her

 

 

Ældre- og Handicapforvaltningen