Spring til indhold

Verbal apraksi

Du kan læse mere om Verbal apraksi her

Hvad er Verbal apraksi? 

Kommunikationscenter Odense (KCO) tilbyder undervisning, vejledning og rådgivning til voksne med verbal apraksi.

Verbal apraksi er en betegnelse for en talemotorisk forstyrrelse på grund af en skade i hjernen, som påvirker viljestyrede bevægelser, når man taler, på trods af normal kraft og bevægelighed i musklerne. Verbal apraksi forekommer oftest sammen med afasi, men kan også forekomme alene.

 

Verbal apraksi kan give vanskeligheder med: 

 • At igangsætte og udføre en bevægelse i ansigt og/eller mund 
 •  At sætte talen i gang
 • At sige de rigtige sproglyde
 • At finde korrekte artikulationssted (besvær med at sætte tunge, læber og gane korrekt)
 • At skifte fra én sproglyd til en næste
 • At tale i normalt taletempo. Der ses f.eks. forlængede enkeltlyde eller pauser midt i et ord
 • At korrigere egen udtale

Gode råd til personen med Verbal apraksi: 

 • Tal i langsommere taletempo
 • Tal i korte og simple sætninger, evt. brug enkeltord 
 • Forsøg at bruge andre ord, hvis du går i stå i talen 
 • Understøt talen med brug af mimik og gestik
 • Skriv evt. det du vil sige ned, hvis det ikke blev forstået rigtigt 
 • Vær opmærksom på at dit humør og tilstand har betydning for din taleproduktion - slap af i talesituationer, og bevar roen 

 

 

Forløb

Forløb ved en talekonsulent: 

Du kan blive henvist til KCO igennem læge, sygehus eller andre faggrupper. Du kan også selv henvende dig.

Når Kommunikationscenter Odense modtager henvisningen, vil du blive kontaktet af en talekonsulent. I denne samtale vil der tages stilling til, om der er behov for rådgivning og vejledning, udredning, undervisning eller andet. Ved behov bliver pårørende og/eller plejepersonale inddraget i forløbet.

Ved undervisningens begyndelse opstiller vi i fællesskab mål for undervisningen. 

Undervisningen er ene– eller holdundervisning.

Undervejs evaluerer vi udbyttet af undervisningen. Hvis undervisning fortsat er relevant, tager vi stilling til det videre forløb.

Det er vigtigt, at du afsætter den fornødne tid til undervisningen, og at det er noget, du prioriterer højt i din hverdag.

 

Undervisningen foregår som udgangspunkt på

Landbrugsvej 12, 5260 Odense S.

 

Kontaktinformationer til Kommunikationscenter Odense findes her 

 

 

Ældre- og Handicapforvaltningen