Spring til indhold

Kognitive kommunikationsvanskeligheder

Du kan læse mere om kognitive udfordringer her

Hvad er kognitive kommunikative vanskeligheder?

Kognitive kommunikative vanskeligheder er en betegnelse for kommunikationsvanskeligheder, som påvirker måden sproget bruges på. Dette skyldes skade i de områder i hjernen, som har betydning for f.eks. situationsfornemmelse, overblik og struktur.

 

Forstyrrelserne kommer f.eks. til udtryk som nedsat evne til at strukturere samtaler og kommunikere hensigtsmæssigt, nedsat evne til planlægning og overblik eller nedsat hukommelse og koncentrationsevne.

 

Kommunikationscenter Odense (KCO) tilbyder undervisning, vejledning og rådgivning til voksne med kognitive kommunikative vanskeligheder.

 

Kognitive kommunikative vanskeligheder kan vise sig som: 

 • Tangentiel tale - personen bevæger sig væk fra samtalens emne 
 • Tåber tråden i samtalen 
 • Svært ved at skabe overblik over informationer 
 • Nedsat initiativ i og til samtale 
 • Vanskeligheder med at træffe beslutninger 
 • Nedsat opmærksomhed og koncentration - personen har svært ved at være deltagende i længere samtaler 
 • Svært ved at hæmme impulser - upassende sprogbrug eller uhæmmet talestrøm 

Gode råd til samtalepartner: 

 • Sørg for at der er ro omkring samtalesituationen 
 • Planlæg samtalen 
 • Sørg for at sikre fælles opmærksomhed inden samtale påbegyndes, og hold øjenkontakt undervejs 
 • Gør tydeligt opmærksom på emneskift, og hold dig til ét emne af gangen
 • Giv ekstra tid til personen med kognitive kommunikative vanskeligheder kan svare 
 • Støt samtalen ved at skrive stikord, tegne, anvende billeder m.m. 
 • Hvis emnet fraviges, så led samtalen tilbage på sporet på en respektfuld måde ("lad os vende tilbage til det her, vi talte om før" - udpeg f.eks. på nedskrevne stikord)

 

 

Forløb

Forløb ved en talekonsulent: 

Du kan blive henvist til KCO igennem læge, sygehus eller andre faggrupper. Du kan også selv henvende dig.

Når Kommunikationscenter Odense modtager henvisningen, vil du blive kontaktet af en talekonsulent. I denne samtale vil der tages stilling til, om der er behov for rådgivning og vejledning, udredning, undervisning eller andet. Ved behov bliver pårørende og/eller plejepersonale inddraget i forløbet.

Ved undervisningens begyndelse opstiller vi i fællesskab mål for undervisningen. 

Undervejs evaluerer vi udbyttet af undervisningen. Hvis undervisning fortsat er relevant, tager vi stilling til det videre forløb.

Det er vigtigt, at du afsætter den fornødne tid til undervisningen, og at det er noget, du prioriterer højt i din hverdag.

 

Kontaktinformationer til Kommunikationscenter Odense findes her 

 

Ældre- og Handicapforvaltningen