Spring til indhold

Alternativ betjening

Her kan du læse mere om alternativ betjening.

Hvem kan have behov?

Børn, unge og voksne med motoriske begrænsninger som følge af en afklaret og varig sygdom eller lidelse.

 

Hvad kan udfordringerne være i dagligdagen?

Du har svært ved at betjene f.eks. telefon, tablet og/eller pc, når disse skal benyttes til kommunikation, informationssøgning eller andre nødvendigheder i dagligdagen.

Det kan f.eks. være skrive og besvare sms og e-mails, læse og besvare post fra det offentlige, foretage online indkøb o.lign.

 

Afklaring af behov

Du vil efter henvendelse blive inviteret til en afklarende samtale med en IKT-konsulent. Støttepersoner, f.eks. dine pårørende eller tilknyttet fagpersonale vil ligeledes blive inviteret, hvis det er relevant.

Samtalen vil omhandle din hverdag og hvilke udfordringer dine vanskeligheder medfører. Vi vil i fællesskab finde frem til dine behov for, hvad hjælpemidlet til alternativ betjening skal kompensere for i din hverdag og hvilke overordnede mål, der skal arbejdes hen imod.

 

 

Du vil desuden blive oplyst om gældende lovgivning (Serviceloven §§ 112 og 113), som indebærer at et hjælpemidlet til alternativ betjening kan bevilges, hvis det i væsentlig grad afhjælper dine kommunikationsvanskeligheder og er en væsentlig lettelse i dagligdagen.

 

 

Afdækning af ressourcer og begrænsninger

Dine ressourcer og begrænsninger vil blive afdækket for at afklare hvilke løsninger, der kan matche dine behov.

Der vil blive afdækket områder omhandlende dine motoriske og kognitive funktioner samt ressourcer og begrænsninger i dine omgivelser. Vi vil drøfte, hvilke funktioner, der kan være behov for.

 

Udvælgelse og afprøvning af hjælpemiddel

Med udgangspunkt i dit behov, ressourcer og begrænsninger præsenteres mulige løsninger, herunder relevante tilgængelighedsindstillinger på dine nuværende enheder.

Der tages udgangspunkt i gældende lovgivning, som indebærer, at hjælpemidlet udvælges som værende ”det bedst egnede og billigste hjælpemiddel”.

 

 

Du og dine omgivelser vil blive instrueret og undervist i brugen af det valgte hjælpemiddel.

Med udgangspunkt i dit behov og mål, vil der blive indgået aftaler om, hvordan hjælpemidlet tages i brug i din hverdag.
Der vil indgås aftale om længden af afprøvningsperioden samt tidspunkt for evaluering.

 

Evaluering af afprøvning

Ved evaluering tages udgangspunkt i dine mål for, hvad løsningen skal kunne kompensere for i din hverdag og om disse er indfriet og/eller opnået.
Det afklares, hvorvidt det afprøvede hjælpemiddel i væsentlig grad afhjælper dine betjeningsvanskeligheder i dagligdagen.

Såfremt hjælpemidlet ved evalueringen ikke vurderes til at leve op til ovenstående, kan aftaler om forlængelse af afprøvning indgås, eller der kan laves aftaler om at afprøve et andet hjælpemiddel.

Hvis hjælpemidlet vurderes til at dække dine behov og letter din hverdag i væsentlig grad, vil der blive udarbejdet en forløbsbeskrivelse og sendt en ansøgning om hjælpemidlet til afgørelse ved relevant bevilgende myndighed.

NB.
Til orientering kan sædvanligt indbo ikke bevilges, f.eks. pc, telefon og tablet inkl. covers jf. Serviceloven, Bek. 1247 af 13/11/2017 samt Ankestyrelsens Principafg. 36-22 om Forbrugsgode — Sædvanligt indbo.
Det kan i visse tilfælde betyde, at der kan være en udgift til løsningen, som du selv skal dække økonomisk.

 

Bevilling af hjælpemiddel

Myndigheden i Odense Kommune behandler ansøgningen efter Servicelovens §§112 og 113 og træffer afgørelse om bevilling.

Efter bevilling af hjælpemiddel, kan der indgås aftale om fortsat forløb ift. råd og vejledning til dig og dine omgivelser.
Der kan f.eks. indgås aftaler om løbende tilpasninger samt instruktion og vejledning.

Hvis der indgås aftale om afslutning, vil det altid være muligt at kontakte Kommunikationscenter Odense igen ved behov.Kontaktinformationer til Kommunikationscenter Odense findes herÆldre- og Handicapforvaltningen