Spring til indhold

Specialrådgivning for småbørn

Specialrådgivningens målgruppe er børn i førskolealderen med handicap, forsinket udvikling eller udviklingsforstyrrelse.

Specialrådgivningen laver komplette undersøgelser af spædbørn og småbørn med specielle behov.

Vi trækker på alle vores specialister og fagfolk for at lave en præcis vurdering af dit barns situation. 

Sammen med din hjemkommune lægger vi derefter en plan for den videre behandling af dit barn.

Vi er et bredt sammensat hold af psykologer, neuropædagoger, tale-hørekonsulenter, socialrådgivere og sundhedsfaglige specialister, der dækker Assens, Kerteminde, Nyborg, Odense og Ærø Kommune fra vores base i Odense.
 

Læs mere på hjemmesiden for Specialrådgivning for småbørn

Børn- og Ungeforvaltningen