Spring til indhold

Fakta om skovbegravelsespladsen

Der er indkørsel fra Niels Bohrs Alle ad Landkildevej til skovbegravelsespladsen

 • Rekreativt område på lige fod med den øvrige skov.
 • Ingen fysik markering af gravsteder eller begravelsespladsen.
 • Der må IKKE sættes blomster, pynt eller lignede på gravstederne.
 • Kommunalt ejet skov.
 • Parkdrift står for daglig drift og tilsyn med skoven.
 • Begravelsespladsen administreres af Kirkegårdskontoret.
 • En af Odense kommunes 6 kirkegårde.
 • Taget i brug i 2014.
 • IKKE indviet jord.

 

Fakta om gravsteder og urner

 • Gravstederne er anonyme uden fysisk markering.
 • Der er plads til én urne i hvert gravsted.
 • Der kan IKKE reserveres gravsted.
 • Der nedsættes kun urner af biologisk nedbrydeligt materiale.
 • Der kan kun anvendes urner.
 • Urnerne nedsættes, så de er dækket af 50cm jord.
 • Det er IKKE muligt at være med til urnenedsættelsen.
 • Det er ikke muligt at få flyttet/opgravet urnen.

 

Bestemmelserne fremgår af den gældende vedtægt for skovbegravelsesplads i Kohaveskoven, der er vedlagt af Odense Byråd og godkendt af Ministeriet for Ligestilling og Kirke. 

 

By- og Kulturforvaltningen