Spring til indhold

3f Mose

Mose.

En mose kan enten være en højmose eller et kær. Moser er vigtige levesteder for mange planter og dyr. Moser over 2500 m2 er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at tilstanden ikke må ændres.

 

Moser findes i det åbne land, parker og boligområder. Moser findes fx i Vollsmose.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at købe ydelser for at sikre elementernes udtryk. Det kan for disse elementer dreje sig om slåning af græs og aggressive urter, opsamling af afklip/hø, rydning af træ- og buskadsagtigt opvækst samt fjernelse af Kæmpe-Bjørneklo, Japan-Pileurt, Kæmpe-Pileurt og Kæmpe-Balsamin.

By- og Kulturforvaltningen