Spring til indhold

3b Naturgræs med lund

Naturgræs med lund

Naturgræs er arealer med græs og urter, der ikke slås. Naturgræs er derfor højt og giver derved en oplevelse af græsset og urternes vækst, blomstring og henfald.

Naturgræs findes i naturområder samt i parker, hvor der er ønske om et større naturindhold.

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at købe ydelser for at sikre elementernes udtryk.

Det kan for disse elementer dreje sig om slåning af græs og aggressive urter, opsamling af afklip/hø, rydning af træ- og buskagtigt opvækst samt fjernelse af Kæmpe-Bjørneklo, Japan-Pileurt, Kæmpe-Pileurt og Kæmpe-Balsamin*.

By- og Kulturforvaltningen