Spring til indhold

3c Overdrev

Overdrev.

Overdrev er en kulturpræget vegetationstype udviklet under langvarig ekstensiv græsning. Vegetationen består af lysåbne græs- og urtesamfund på tør bund ofte med spredte buske og træer. 
 
Overdrev er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at tilstanden ikke må ændres. 
 
Overdrev plejes ved afgræsning med dyr eller ved slåning. 
 
Overdrev findes fx på Odense Ådals skrænter ved Bellinge.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at købe ydelser for at sikre elementernes udtryk.

 

Det kan for disse elementer dreje sig om slåning af græs og aggressive urter, opsamling af afklip/hø, rydning af træ- og buskagtigt opvækst samt fjernelse af Kæmpe-Bjørneklo, Japan-Pileurt, Kæmpe-Pileurt og Kæmpe-Balsamin*.

By- og Kulturforvaltningen