Spring til indhold

Lindvedgruppen

Lindvedgruppen er en udekørende gruppe, der kommer hos borgere med fysisk funktionsnedsættelse. Vi er en gruppe, hvor den høje faglighed altid er i fokus. Desuden er tværfagligt samarbejde det helt centrale på vores arbejdsplads.

Lindvedgruppen 940x529
Dine kommende kollegaer i Lindvedgruppen

Om din nye arbejdsplads

Lindvedgruppen er en udekørende daggruppe på 43 faste medarbejdere, der er tværfagligt sammensat af engagerede social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælper, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, ledere og supporter. Derudover har vi afløsere ansat hos os. Vi kommer ud til cirka 220 borgere, der alle har en fysisk funktionsnedsættelse. Vi har en bred vifte af spændende opgaver, der kræver høj faglighed og tværfaglig sparring.

Vores kerneopgave er at arbejde rehabiliterende med borgerne. Vi er en gruppe, hvor tværfagligt samarbejde fylder en del, da det giver de rette kompetencer til at yde den bedste pleje og være en motiverende støtte for borgeren. Vi er en gruppe, der har biler tilkoblet, derfor er der ingen cykelruter.

Det kan du glæde dig til

Du kan glæde dig til en mangfoldig arbejdsplads, hvor der er højt til loftet. Du vil komme til at møde borgere med forskellige baggrunde, alder, livsvilkår og behandlingsbehov. Du vil opleve spændende opgaver, der kræver tværfagligt samarbejde og åben dialog. Du kan glæde dig til at blive udfordret, da vi gerne vil bruge hinandens fagligheder. Vi er gode til at hjælpe samt oplære hinanden.

Citat
Vi asfalterer rigtig meget, mens vi går. Vi er en åben og lydhør ledelse, som tager mod nye inputs. Det er vigtigt for os, at vi trives og får det bedste ud af alting.
Heidi Harbjerg Jensen, rehabiliteringsleder

Hos os er rehabilitering det helt centrale, og vi vil levere de bedst mulige indsatser hos borgeren. Vi afholder udviklingsmøder, da vores høje faglighed skal vedligeholdes. Derudover er monofaglighed også en vigtig del af vores dagligdag. Du kan glæde dig til at blive en del af et fællesskab, hvor vi har god stemning og humor. Hos os er ledelsen meget lydhør, hvor medindflydelse, selvbestemmelse, genkendelighed og udfordringer spiller en stor rolle.

 

Dine muligheder hos os

Som ny medarbejder hos Lindvedgruppen bliver du tilknyttet en mentor, der sikrer dig en tryg opstart. Dit introforløb vil blive skræddersyet til dine behov, og der vil blive afholdt evalueringsmøder løbende med lederne.

Hos Lindvedgruppen vægter vi faglighed højt, derfor har du mulighed for at videreudvikle din faglighed gennem efter- og videreuddannelser samt forskellige kurser. Hos os deler vi viden med hinanden, når en medarbejder har været på kursus. Du får lov til at bruge din faglige og personlige kompetencer ved selvstændigt at varetage et stort ansvar samt gøre en reel forskel gennem den rehabiliterende tilgang og den tætte borgerkontakt.

 

Vil DU være med til at skabe fremtidens arbejdsplads hos Lindvedgruppen i Odense Kommune? 
Se ledige stillinger 

Skriv Lindvedgruppen i søgefeltet for at få ledige stillinger hos os frem. 

godt at vide om lindvedgruppen

Rehabiliteringsleder: Heidi Harbjerg Jensen. 
Assisterende rehabiliteringsleder: Lene Jeanette Nielsen. 

 

Vores adresse er: Dalumvej 95, 5250 Odense SV. 

 

Arbejdstider: 
Vores arbejdstider er primært 7.00 - 15.00 eller 7.00 - 13.00 for alle faggrupper. 

 

Vi arbejder hver 2. eller 3. weekend. Vores sygeplejersker arbejder hver 4. weekend. 

 

Det er vigtigt for os, at arbejds- og privatliv kan hænge sammen, derfor er der mulighed for individuel vagtplanlægning hos os. 

 

Det sociale: 

Hos os er der højt til loftet og plads til alle. Dialogen er hos os det vigtigste redskab til et godt arbejdsmiljø, da det er vigtigt, at alle har det godt. 

 

Vi holder julefrokoster og andre sociale arrangementer, da vi gerne vil hinanden. Vi brygger på at opstarte et festudvalg, så vi i fremtiden fortsat kan holde hyggelige sociale arrangementer såsom biografture, istur til Skovsøen m.m.