Spring til indhold

Fysisk funktionsnedsættelse

I forløb fysisk funktionsnedsættelse arbejder vi målrettet med borgere, der har fysiske problemstillinger.

Sindslidelse

I forløbet møder du borgere med forskellige grader af funktionsnedsættelser, der spænder fra simple brud, hvor borgeren skal have genoptræning og midlertidig støtte i hjemmet til vedvarende og mere komplekse problemstillinger som fx kroniske sygdomme. Her kan også være borgere med en kræftsygdom med behov for palliativ støtte og borgere med fysiske handicaps som eksempelvis nedsat syn.

Selvom borgernes funktionsnedsættelse er forskellige, har de alle brug for støtte til at kunne håndtere deres fysiske udfordringer i hverdagen. Mange af borgerne oplever funktionsnedsættelser på grund af aldersvækkelse, og kan være i krise. I forløb fysisk funktionsnedsættelse er borgerne i stand til at handle ud fra den vejledning, rådgivning og undervisning, vi giver.

Forløbet har fokus på at understøtte borgerne i at udvikle, generhverve og fastholde færdigheder, så deres fysiske funktionsnedsættelser bliver færre og mindre, eller helt forsvinder. For borgere med permanente problemstillinger har vi fokus på forebyggelse og mestring, mens vi ved terminale borgere har fokus på lindring og en god hverdag i den sidste fase af livet. Som medarbejder skal du tænke i løsninger, der støtter den enkelte borger og indtænke velfærdsteknologien, hvor det er muligt.Eksempler på fysiske udfordringer hos borgerne:

  • Blodpropper
  • Sår- og infektionssygdomme
  • Nedsat muskelstyrke
  • Nedsat bevægelighed i led
  • Rygskader
  • Nedsat hørelse eller syn

Genveje