Spring til indhold

Lidt op i tid

Du kan gøre en forskel, hvis du vælger at gå Lidt op i tid på din arbejdsplads. På denne side kan du finde mere information, hvad dine fordele er, hvordan du praktisk går op i tid, og du kan få et indblik i, hvad det har betydet for dine kollegaer at have mere tid til at løse kerneopgaven.

 

Citat
Det der har overrasket mig allermest er, at man faktisk er blevet det gladere ved, at man skal arbejde noget mere end, at man arbejder mindre.
Line, ergoterapeut

I videoen kan du se mere om Lines erfaring med at gå lidt op i tid.


Når du går lidt op i tid, hvad enten det er én time eller fem timer, får du mere tid til faglighed, fællesskab, nærvær og kvalitet. Som udgangspunkt betyder det at gå lidt op i tid nemlig ikke, at du skal løse flere arbejdsopgaver.

 

Du får i stedet mere tid til at løse de opgaver, du allerede har. Når du og dine kollegaer går lidt op i tid, gør det en forskel både for fællesskabet, din privatøkonomi og for borgeren du kommer ved. Borgerne oplever større kontinuitet, fordi det oftere er den samme medarbejder, der kommer ved borgeren, og du får som medarbejder bedre tid til at være forberedt, inden du møder borgeren.

Genveje