Spring til indhold

Social- og sundhedsassistent

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) er den længste af de to SOSU-uddannelser. Med en uddannelse til social- og sundhedsassistent står du med gode kort på hånden, når det handler om jobmuligheder og videreuddannelse. Der er allerede nu brug for mange nye social- og sundhedsassistenter i Odense Kommune og behovet bliver ikke mindre i fremtiden.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) er den længste af de to SOSU-uddannelser. Med en uddannelse til social- og sundhedsassistent står du med gode kort på hånden, når det handler om jobmuligheder og videreuddannelse. Der er allerede nu brug for mange nye social- og sundhedsassistenter i Odense Kommune og behovet bliver ikke mindre i fremtiden.


Som social- og sundhedsassistent gør du en forskel hver dag for de mennesker, du er i kontakt med. Social- og sundhedsassistenter udfører pleje og praktisk hjælp samt sygeplejefaglige opgaver som medicindosering, sårpleje og pleje af stomi.

Det er social- og sundhedsassistenten, der har overblik over en borgers forløb og koordinerer med andre sundhedsfaglige, når det handler om at sikre livskvalitet og helbred for den enkelte. Det betyder også, at arbejdet som social- og sundhedsassistent byder på udfordringer og ansvar, som du bliver godt rustet til i løbet af din uddannelse. På uddannelsen til social- og sundhedsassistent lærer du bl.a. om sygepleje, anatomi, medicin, rehabilitering og psykiske lidelser.

Når du er færdiguddannet, kan du få job på fx plejecentre, i hjemmeplejen, på hospitalet og i psykiatrien. Vil du videreuddanne dig, har du mulighed for at læse til fx sygeplejerske eller fysioterapeut.

 

Citat
Vidste du, at du kan tage en uddannelse til social- og sundhedsassistent sammen med gymnasiale fag? Så kan du efter endt uddannelse søge ind på alle videregående uddannelser, hvor du opfylder adgangsbetingelserne? Uddannelsen hedder EUX Velfærd.

Fakta om social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA)

Varighed: ½-1 års grundforløb + 2 år og 9 måneders hovedforløb (uden afkortning)

Videreuddannelse: Sygeplejerske, jordemoder, socialrådgiver, ergoterapeut, fysioterapeut.

Mulige optag: Hovedforløb, EUX Velfærd, DigiTech, grundforløb og hovedforløb i samlet uddannelse, hovedforløb med merit

Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside.

Sådan kommer du i gang