Spring til indhold

Mød Anne

Anne er uddannet social- og sundhedsassistent (SSA), og arbejder som udekørende aftenvagt i Odense Kommune. Hun kan langt fra genkende fordommen om, at det skulle være ensomt at arbejde som aftenvagt eller fordommen om, at det skulle være svært at få familielivet til at hænge sammen. Tværtimod trives Anne i det kollegaskab, der er og har god tid til at fokusere på familien og fritiden – faktisk elsker hun sit arbejde.

Anne - gør forskellen - bliv sundhedsfaglig
Anne arbejder som udekørende SSA

At det skulle være ensomt, at arbejde aftenvagt som SSA er ikke noget Anne og hendes kollegaer kan genkende. De synes tværtimod, at den udekørende aftenvagt byder på et stærkt kollegaskab, hvor de er afhængige af hinanden i opgaveløsningen, fordi der er meget sparring, og især fordi distancen mellem kollegaerne aldrig er mere end et opkald. Er der en, som har brug for hjælp ved en borger, kommer kollegaerne hurtigt, fordi de kører i samme område og typisk kun er et par minutter væk.

Citat
… Og udover mine dygtige kolleger så har jeg jo alle de borgere, jeg kommer hos. Jeg er aldrig alene! Vi møder borgerne på et sårbart tidspunkt på dagen, hvor de fleste skal i seng. Vi får derfor ofte en tryg relation til vores borgere, som tit også er nødvendig for at kunne løse vores faglige opgaver.
Anne, SSA

Aftenvagten giver variation

Aftenvagterne i Odense Kommune dækker alle byens borger, der har brug for et besøg fra hjemmeplejen i aftentimerne. De sundhedsfaglige opgaver kan variere meget, da Aftengrupperne varetager opgaver indenfor alle forløb. Dvs. at de borgere Anne kommer hos, varierer i alder, så hun kommer hos borgere i starten af 20’erne og helt op til sidst i 90’erne.

Det betyder også, at hun møder folk i deres eget hjem med alt fra kortvarige sygdomsforløb og sindslidelser til fremskreden sygdomsudvikling og demens. Anne synes netop, at det er denne variation i arbejdet, der er fedt! Hun får brugt sin faglighed på så mange forskellige måder samtidig med, at hun får ny viden, når der kommer en ny borger eller et forløb udvikler sig.

Citat
Vi kommer både hos borgere, som vi har kendt i lang tid samt nye borgere med sygdomme eller skader, vi ikke før har arbejdet med. Det giver et perfekt samspil af tryghed og udfordringer i min hverdag. Og når der er noget, jeg ikke ved eller har prøvet før, så bruger jeg både mine kollegaer og min leder, som står til rådighed med den viden eller de kurser, jeg har behov for! 
Anne, SSA

Sammenhængen med det gode familieliv

Som aftenvagt møder Anne hver dag ind på arbejde kl. 15.30 og har fri igen kl. 23.30. Hun arbejder ud fra 5:2 princippet, hvilket betyder, at Anne også har fem sammenhængende fridage.

For Anne betyder det, at hun efter en god nattesøvn har tid i dagtimerne til alle de gøremål, der interesserer hende: kvalitetstid om morgenen med sine børn, bage, gå lange ture med sin hund, hygge med sine veninder, havearbejde og tid med sin mand, der heller ikke har de klassiske 8-16 arbejdstider.
Det har givet familien mere ro, at Anne ikke har en bagkant om morgenen, og at hun har flere sammenhængende fridage fuldt dedikeret til sin familie og interesser.

Citat
Udover at det også har gjort en masse for mit forhold til ungerne, at vi har et par aftener alene, hvor vi laver sjov og ser det, vi synes er fedt i TV, så er det også rart, at vi som par har mere tid sammen i de friske dagtimer. Ellers ender vi også bare i hver sin ende af sofaen om aftenen efter en lang arbejdsdag som så mange andre. 
Kamil, mand til Anne

Genveje