Spring til indhold

Social- og sundhedshjælper

Social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH) er den korteste af de to SOSU-uddannelser. Med en uddannelse til social- og sundhedshjælper får du et godt fundament at stå på, når det handler om at støtte og hjælpe ældre og syge mennesker.

Som social- og sundhedshjælper gør du en forskel hver dag for de mennesker, du er i kontakt med. Social- og sundhedshjælpere arbejder rehabiliterende med pleje og praktisk støtte, og næsten alle dine arbejdsopgaver er sammen med borgeren. Derfor er kommunikation og din relation til de mennesker du hjælper vigtig, og kommunikation er også et af de områder, man arbejder med på uddannelsen. Dine arbejdsopgaver knytter sig til borgerens dagligdag og derfor vil det ofte være dig, der hjælper borgeren med en god start på dagen fx ved at få borgeren op af sengen, blive vasket og få tøj på. Som social- og sundhedshjælper har du et stort ansvar i at observere borgeren og borgerens sygdomsforløb og du arbejder tæt sammen med social- og sundhedsassistenter og andre sundhedsfaglige.
Når du er færdiguddannet, kan du få job på plejecentre og i hjemmeplejen. Hvis du får lyst til at videreuddanne dig kan tage uddannelsen til social- og sundhedsassistent med et halvt års afkortning og uden at skulle tage et nyt grundforløb.

 

Citat
Når du er færdiguddannet, kan du få job på plejecentre og i hjemmeplejen. Hvis du får lyst til at videreuddanne dig kan tage uddannelsen til social- og sundhedsassistent med et halvt års afkortning og uden at skulle tage et nyt grundforløb.


Fakta om social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH)


Varighed: ½-1 års grundforløb + 11-14 måneders hovedforløb

Videreuddannelse: Social- og sundhedsassistent 

Mulige optag: Hovedforløb, EUV1, hovedforløb med merit

Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside.

sådan kommer du i gang