Spring til indhold

Løn

Hvis du bliver ansat som SOSU-elev i Odense Kommune får du løn under din uddannelse - både i praktikken og når du er på skole. Din løn afhænger af din alder, erfaring og uddannelse.

Under 25 år

Hvis du er under 25 år gammel, når du bliver ansat som elev, kan du få almindelig elevløn.

 

 Almindelig elevløn - satser
 Social- og sundhedshjælper  13.361,39 kr. pr. måned
 Social- og sundhedsassistent  14.737,48 kr. pr. måned (stiger til 16.829,52 kr. pr måned efter 1. år)

 

Over 25 år

Hvis du er over 25 år, er der mulighed for at søge om enten voksenelevløn eller voksenlærlingeløn, som begge er en højere løn end den almindelige elevløn. Det er ikke alle voksne over 25 år, der kan få voksenelevløn eller voksenlærlingeløn.

 

 Voksenelevløn/voksenlærlingeløn - satser
 Social- og sundhedshjælper  23.386,69 kr. pr. måned
 Social- og sundhedsassistent  23.386,69 kr. pr. måned

 

Voksenelevløn

Hvis du er over 25 år og har min. 1 års erfaring kan du måske få voksenelevløn. I Odense Kommune følger vi overenskomsten og giver voksenelevløn, hvis du er over 25 år og du i løbet af de seneste 4 år har min. 1 års erfaring (1248 timer) indenfor følgende arbejdsområder:

  • Inden for overenskomst for social og sundhedspersonale.
  • Inden for tilsvarende overenskomster ved selvejende institutioner og private plejehjem.
  • Som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område.
  • Som handicapmedhjælper på voksenområdet.
  • I vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet.
  • Som husassistent indenfor ældreområdet.
  • Som ikke faglært indenfor køkken- eller rengøringsarbejde på ældreområdet
 

Du skal have ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge for, at det medregnes som 100% optjent. Hvis du har haft mellem 8 og 24 timer i gennemsnit pr. uge, vil dine timer blive beregnet med 50%. Ansættelse under 8 timer i gennemsnit pr. uge medregnes ikke. Ansættelse som elev medregnes ikke.

Du skal kunne dokumentere, at du har den nødvendige erfaring, og derfor skal du sammen med din tidligere eller nuværende arbejdsgiver udfylde skemaet til voksenelevløn, og vedlægge det til din ansøgning.

 

Voksenlærlingeløn

Voksenlærlingeløn er en mulighed for dig, der er over 25 år og ikke kan få voksenelevløn. Voksenlærlingeløn er en løn, som dit lokale jobcenter kan give dig, hvis du opfylder deres betingelser. Det er ikke Uddannelsesafdelingen i Odense Kommune, der afgør om du kan få voksenlærlingeløn, men hvis du bliver ansat i Odense Kommune undersøger vi for dig i jobcentret om du kan få det. Hvis du har brug for hurtigere afklaring, eller hvis du gerne vil vide besked, inden du søger en elevstilling hos os, skal du selv tage fat i dit lokale jobcenter.

Hvis du er borger i Odense Kommune kan du få mere information om voksenlærlingeløn ved at kontakte:

  • Lenette Vågelund Larsen, administrativ medarbejder, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, tlf.: 24627119