Spring til indhold

Vedvarende sygdomsudvikling

I forløb vedvarende sygdomsudvikling arbejder vi målrettet med borgere, der gradvist forventes at få det dårligere både fysisk, psykisk og socialt på grund af sygdom.

Vedvarende

I forløbet møder du borgere med forskellige former for diagnoser – fra almindelig aldersvækkelse, demens, Parkinson til cancer, som enten får hjælp i eget hjem eller i deres plejebolig.

Borgerne kan på grund af deres sygdomme og de eventuelle psykiske følger heraf have svært ved at overskue, strukturere, forstå og tolke information. Den enkelte borgers forløb koordineres af en fagperson (koordinator), der har spidskompetencer inden for borgerens problemstillinger.

Forløbets fokus er at støtte borgerne i at mestre og bevare et godt hverdagsliv, ligesom vi også arbejder med deltagelse og inklusion i lokalsamfundet. Som medarbejder skal du hjælpe med at skabe træningsmuligheder og vedholde et positivt fokus på fremtiden, så borgeren kan indfri sine mål for bl.a. hverdagsaktiviteter. Ved terminale borgere er der fokus på lindring og en god hverdag i den sidste fase af livet.


Eksempler på funktionsnedsættelse hos borgerne:

  • Demens
  • Parkinson
  • Cancer
  • Aldersvækkelse
  • Diabetes
  • Hjerte/karsygdomme

Genveje