Spring til indhold

Medfødt hjerneskade

I forløb medfødt hjerneskade arbejder vi målrettet med borgere, der har en medfødt hjerneskade.

Medfødt

I forløbet møder du borgere med forskellige grader af mentale funktionsnedsættelser som fx autisme, udviklingshæmning og cerebral parese.
Borgere med sværere medfødte hjerneskader har ofte også ændrede kropsfunktioner som fx talebesvær, ændret muskelfunktion og nedsat mental udvikling.

Borgerne oplever i varierende grad begrænsninger i aktivitet og deltagelse i hverdagslivet, og derfor har de behov for forskellige grader af støtte til at mestre og koordinere aktiviteter i eget liv. Den enkelte borgers forløb koordineres af en fagperson (koordinator), der har spidskompetencer inden for borgerens problemstillinger.

Forløbet har fokus på at øge borgerens mestring, læring, udvikling og sundhed, ligesom vi støtter borgerens selvstændighed fx gennem sociale aktiviteter. Som medarbejder skal du derfor altid tage afsæt i borgerens ressource og tænke i løsninger, der giver borgeren en så høj selvbestemmelse som muligt.


Eksempler på funktionsnedsættelser hos borgerne:

  • Motorisk handicap
  • Udviklingshæmning
  • Autisme
  • Cerebral parese
  • Immobilitet
  • Talebesvær eller nonverbalt sprog

Genveje