Spring til indhold

Erhvervet hjerneskade

I forløb erhvervet hjerneskade arbejder vi målrettet med borgere, der har fået en hjerneskade og som følge heraf kan have fysiske, kognitive, sociale og følelsesmæssige udfordringer.

Erhvervet

I forløbet møder du borgere, der pludselig er blevet begrænset i at kunne klare en normal hverdag pga. fx blodprop, hjerneblødning, godartede tumorer, hjerneskade efter ulykke, skader forårsaget af rusmidler og sociale belastninger samt følger efter epilepsi mm. Borgere i dette forløb kan have både mentale og fysiske funktionsnedsættelser.

Borgerne har brug for støtte til at lande i og skabe en ny hverdag, hvor de lever med deres nye udfordringer – hvad enten de er forbigående eller vedvarende. Det kan fx være hjælp til at skabe overblik, at tale, at finde rundt eller hjælp til hverdagsaktiviteter som bl.a. madlavning.

Forløbet har fokus på at skabe specialiserede rehabiliterings- og genoptræningsforløb, så den enkelte borger opnår bedst muligt funktionsniveau. Forløbet tilbyder intensive træningsforløb på dag- og døgntilbud til borgere, som for nylig har fået en hjerneskade. For borgere, som efter træningsforløbet har behov for omfattende støtte, er der tilbud om ophold på et bosted eller specialplejehjem. Fælles for begge grupper er, at du som medarbejder skal hjælpe borgeren tilbage til et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt.


Eksempler på funktionsnedsættelser hos borgerne:

  • Blodprop i hjernen
  • Hjerneskade efter ulykke
  • Godartede tumorer
  • Forgiftningsskader
  • Følger efter epilepsi
  • Skader forårsaget af rusmidler og sociale belastninger

Genveje