Spring til indhold

Sindslidelse

I forløb sindslidelse arbejder vi målrettet med borgere, som har en svær sindslidelse.

Sindslidelse

I forløbet møder du unge og ældre borgere med forskellige psykiatriske udfordringer og diagnoser som fx psykoser. Borgerne i dette forløb har brug for støtte til uddannelse, job og hverdagen i eget hjem eller på bosted.

Borgerne har nedsat funktion og svært ved at overskue og strukturere eget liv som følge af deres psykiatriske udfordringer. Den enkelte borgers forløb koordineres af en fagperson (koordinator), der har spidskompetencer inden for borgerens problemstillinger.

Forløbets fokus er at øge borgerens mestring, selvstændighed, sundhed og inklusion i samfundet. Som medarbejder skal du arbejde med at øge mulighederne for selvstændighed og livskvalitet på borgerens betingelser, så borgeren kan indfri sine mål for fx at kunne klare hverdagssituationer og indgå i sociale sammenhænge. Du skal desuden tilrettelægge og tilpasse din faglige tilgang, så det passer til borgerens ressourcer og nærmiljø. Som medarbejder i en udekørende gruppe vil du – udover forløb sindslidelse – også arbejde inden for forløbene medfødt hjerneskade og erhvervet hjerneskade.


Eksempler på funktionsnedsættelser hos borgerne:

  • Psykoser
  • Psykoser og overforbrug af stoffer
  • Psykiatriske udfordringer og svære sociale problemstillinger

Genveje