Spring til indhold

Rosengårdsgruppen

Her kan du læse om den udekørende Rosengårdsgruppen, som arbejder i dagvagter. Gruppen er centralt placeret og kommer hos borgere med vedvarende sygdomsudvikling. Hos Rosengårdsgruppen er der fokus på tværfaglighed og helhedspleje, men også det kollegiale fællesskab.

Om din nye arbejdsplads

Hos Rosengårdsgruppen er vi ca. 42 faste og dygtige medarbejdere i en bred, tværfaglig sammensætning, hvor vi både er sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, fysio- og ergoterapeuter. I gruppen varetager vi pleje og behandling af ca. 150 borgere.

Vores borgere er i forløbet vedvarende sygdomsudvikling og er primært ældre og/eller kronisk syge borgere. Vi arbejder rehabiliterende med vores borgere og har stor viden og kompetence indenfor helhedspleje og omsorg. Når vi arbejder så meget med fokus på helhedspleje, er det særligt vigtigt for os med tværfagligt samarbejde og faglig sparring. Vi vægter derfor højt, at der er mulighed for sparring med både ledelse og forskelligt fagligt personale.

Vi er en udekørende dagvagtsgruppe, som er placeret centralt i Odense med gode transportmuligheder til og fra arbejdspladsen. Om morgenen møder vi ind sammen, og vi mødes igen til frokost. At vi ser hinanden fysisk et par gange om dagen betyder meget for fællesskabet og samarbejdet.  
Hos os har vi omklædningsrum og eget skab, og så har vi et grupperum, hvor man kan sætte sig som team, eller med en sparringspartner, og gennemgå særlige opgaver.

Vi er en engageret og social personalegruppe, som søger medarbejdere, der har lyst til at have medindflydelse på arbejdsprocesser, gruppens udvikling og vores arbejdsmiljø.

 

Det kan du glæde dig til

Hos os har vi stort fokus på helhedspleje. Vi vil gerne have fokus på, at vi ikke bare skal ind og ud igen, når vi besøger borgeren, men at vi har tid til behandling, stimulering og reflektering over, hvordan plejen fungerer behandlende.

 

Citat
Når vi arbejder med helhedspleje, giver det os en unik mulighed for at give borgerne den mest fuldstændige omsorg og derved også det bedste behandlingsforløb. Vi bader ikke bare folk, her har vi en mulighed for fx at være opmærksomme på ændringer i huden, som muliggør, at vi kan være på forkant med sygdomsudvikling. Vi smører ikke bare borgerne ind i creme, her har vi mulighed for at give borgerne en berøringskontakt, som bl.a. kan hjælpe ved demens og sindslidelser ved at give både ro, velvære og forebygger anden sygdomsudvikling. Sådanne eksempler er der mange af, hvor vi i helhedsplejen får lov til andet end blot at distribuere medicin – Vi varetager virkelig borgernes fulde behandlingsforløb. Det er både til gavn for borgerne, men udvikler også hele ens kompetencefelt enormt meget.
Bettina, SSA og praktikvejleder


I Rosengårdsgruppen er vi glade for vores stærke tværfaglige kultur. Vi er sammensat i tre teams på tværs af fagligheder, og generelt sidder vi alle sammen tæt på hinanden, når vi er inde på ’basen’. Det betyder, at vi alle sammen kender hinanden, og det fremmer samtidig en vidensdeling på tværs.

Vi har en høj social kapital og et stærkt fællesskab. Vi har sociale arrangementer, som giver et stærkt sammenhold, men vi har også fokus på at have respekt for den enkelte. Det er frivilligt at deltage i arrangementerne, og alle deltager i det omfang eller på de præmisser, de har det godt med.

I de tre teams har vi et godt samarbejde, hvor vi hjælper hinanden på ruterne. Dermed føler man sig aldrig alene i jobbet, selvom man arbejder selvstændigt det meste af dagen. 

 

Dine muligheder hos os

Hos os får du mulighed for efter- og videreuddannelse med diverse generelle kurser bl.a. demenskurser, MI-kurser, måltidscertificering og læringsmedarbejder for social- og sundhedsassistenter. Derudover tilbydes alle nye faglærte medarbejdere et introducerende onboarding-forløb ved ansættelse. 

I Rosengårdsgruppen får du mulighed for at blive en del af en arbejdsplads, som har gode og ambitiøse ønsker til den retning, vi ønsker at udvikle vores arbejdsplads i:

Selvom det ikke er en målbar faktor på den korte bane, så ønsker vi at arbejde os i retning af mere tid til de bløde værdier. Den særlige tid til omsorg kan både hjælpe os med at spotte, hvis en borger udvikler sig i en negativ retning, men det kan også skabe en øget livskvalitet for borgerne, som både er til gavn for den enkelte, vigtigst, men også for samfundet.

Vi vil gerne arbejde med vores interne kommunikation, da vi ved at udvikle os her, også vil skabe øget rum for læring, videndeling og skabe et godt arbejdsmiljø.

Vi ønsker at fortsætte det gode tværfaglige samarbejde, da det virkelig kompetenceudvikler os alle på forskellige måder – Nogen i det at lære fra andre og andre i det at videreformidle viden.


Vil DU være med til at skabe fremtidens ældrepleje i Odense Kommune?

Se ledige stillinger
Skriv Rosengårdsgruppen i søgefeltet for at få ledige stillinger hos os frem.

godt at vide om rosengårdsgruppen

Rehabiliteringsleder: Dorthe Weber. 
Assisterende rehabiliteringsleder: Thomas Bo Hvidt (vikariat) og Alexia Rehné Cortes (barsel). 

 

Vores adresse er: Østerbæksvej 83, 1. sal, 5230 Odense M. 

 

Arbejdstider:
Vores arbejdstider er kl. 7-13 eller 15 for alle faggrupper.

Her er mulighed for at arbejde hver 2. weekend og hver 3. weekend som SSH og SSA, og som sygeplejerske arbejder du hver 4. weekend.

Om morgenen møder vi ind sammen, og vi mødes igen til frokost. At, vi ser hinanden fysisk et par gange om dagen, betyder meget for fællesskabet og samarbejdet. 

Geografien:
Vi er placeret centralt i Odense med gode transportmuligheder til og fra arbejdspladsen. 

Faciliteter:
Hos os har vi omklædningsrum og eget skab, og så har vi et grupperum, hvor man kan sætte sig som team, eller med en sparringspartner, og gennemgå særlige opgaver.

Her føler du dig ikke alene: 
I de tre teams har vi et godt samarbejde, hvor vi hjælper hinanden på ruterne. Dermed føler medarbejderne sig aldrig alene i jobbet, selvom de arbejder selvstændigt det meste af dagen. 

 

 

 


Genveje