Spring til indhold

Akutteam Odense

Akutteamet er en selvstændig udekørende gruppe, der varetager akutfunktionen døgnet rundt. På vores arbejdsplads bliver du som medarbejder udfordret, da opgaverne hos borgerne er meget varierende og komplekse. Derfor er høj faglighed, selvstændighed og ordentlighed en meget vigtig del af vores hverdag.

Pernille og Morten, ansat hos Akutteamet
Dine kommende kollegaer i Akutteam Odense

Om din nye arbejdsplads

Vi er en lille selvstændig enhed med 23 kvalificerede akutsygeplejersker, én paramediciner, én flexmedarbejder og to deltidsansatte: en paramediciner og en akutsygeplejerske. Vi varetager akutfunktionen døgnet rundt, og om natten ligger den kommunale natsygepleje også i vores enhed. Vi er en medarbejdergruppe med højt specialiserede sygeplejersker, der har meget erfaring indenfor området. Det kræver minimum tre års erfaring som klinisk sygeplejerske for at blive ansat hos os. Vi vægter et godt arbejdsmiljø højt, hvor vi både har faglig og social sparring med hinanden.

Vores arbejdsopgaver er meget varierende. Vi er en tæt samarbejdspartner for praktiserende læger og har kontakt med alle byens læger. Vi har ingen køreliste, da vi kører ud til borgere, som vi bliver henvist til – vi skiftes til at varetage dagens koordinatorrolle. Opgaven består i at modtage indkomne opkald og koordinere akutbilernes besøg. I dagtimerne har vi tre biler på gaden, hvor du, som akutsygeplejerske, kører alene rundt til borgerne. Den tredje af bilerne er en sociolance, hvor en akutsygeplejerske og en paramediciner besøger varmestuer og herbergs m.m. - Udsatteområdet er sociolancens fokuspunkt. Om aftenen og natten har vi to biler, der kører rundt til borgerne. Generelt er vi en akutfunktion, der varetager det lidt tungere sygepleje, hvor en af kerneopgaverne er at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser, i tæt samarbejde med kommunens mange plejehjem, bosteder, udekørende grupper og væresteder.

Det kan du glæde dig til

Hos Akutteamet kan du glæde dig til en arbejdsplads med høj social kapital.

Vi gør ikke brug af vikarer grundet den høje og særligt specialiserede faglighed. Vi understøtter hinanden og løfter i flok, hvilket kan ses på vores høje trivsel.


Vi er en selvstændig gruppe, hvor høj faglighed, selvstændighed og ordentlighed er vigtigt. Der er højt til loftet hos os, og vi har en flad struktur med meget stor respekt til hinanden og vores forskellige fagligheder.

 

Citat
Vi har en meget stor ydmyghed, da vi kommer til et øjebliksbillede. Vi skal samle et puslespil, da vores opgaver er et lille stykke detektivarbejde hver gang. Det er sindssygt spændende, men også meget udfordrende. Det er vigtigt, at vi bruger vores erfaring og sanselighed.Pernille, akutsygeplejerske

 

Du kan glæde dig til en hverdag hvor dagene ikke er ens. Du kommer ud til opgaver, hvor alle ens sanser skal være i brug, og hvor de kritiske briller er et vigtigt redskab. Hos Akutteamet møder du mange forskellige borgere, hvor dine evner vil blive værdsat. Du får en hverdag, der er uforudsigelig, men hvor din kreativitet indenfor sygeplejen får lov til at vokse. Du får et tæt samarbejde med de praktiserende læger, plejehjemmene, sygehusene og hjemmeplejen, hvor kerneopgaven er at give borgeren den bedste behandling.

 

Dine muligheder hos os

Hos Akutteamet får du et spændende og selvstændigt job med mange forskellige udfordrende opgaver hver dag. Som ny medarbejder hos os får du et introforløb på fire uger, hvor du arbejder tæt sammen med erfarne medarbejdere. Du får god faglig sparring med dine kollegaer, der skal klæde dig godt på til akutteamets opgaver. Efter introforløbet bliver du indkaldt til et møde, så ledelsen sikrer sig, at du er klar til at varetage opgaver alene. Når du har arbejdet hos os i et halvt til et helt år, bliver du introduceret for koordinatorfunktionen.


Der er rig mulighed for at udvikle sin faglighed via forskellige kurser. Hvert år er vi på kursus med Ambulance Syd for at genopfriske førstehjælp og andet relevant indhold. Faglig sparring og vidensdeling er enorm vigtig hos os, derfor lægger vi en værdi i, at medarbejdere, der har været på kursus, videregiver væsentlige informationer til arbejdspladsen. Akutteamet er tovholder på et fire-dagsintroduktionskursus for sundhedsfaglige nyansatte i Odense Kommune. Du vil som medarbejder hos os få muligheden for at videreformidle din ekspertviden indenfor et bestemt sygdomsområde.

 

Vil DU være med til at skabe fremtidens arbejdsplads hos Akutteamet i Odense Kommune? 

Se ledige stillinger

Skriv Akutteam Odense i søgefeltet for at få ledige stillinger frem. 

 

Ønsker du at vide mere?

Akutteam Odense

Godt at vide om akutteam odense

Leder: Mogens Toft Søllested. 
Assisterende rehabiliteringsleder: Line Marie Friis. 

Vores adresse er: Ørbækvej 100b, 5220 Odense SØ. 

 

Arbejdstider: 
Hos os har vi dag-, aften- og nattevagter alle ugens dage. Alle medarbejdere skal minimum dække to vagtlag. 
Dagvagt: 7.00 - 15.15 
Aftenvagt: 15.00 - 23:15
Nattevagt: 23.00 - 7.15 

Kom godt hjem:
Hos os har vi meget stor fokus på udsatte, hvor vi altid sætter ind for at hjælpe. Vi har en kom-godt-hjem-gruppe, der agerer som professionelle pårørende til sårbare ældre, der cirkulerer rundt i systemet. I vores gruppe er der ansat en socialpædagog og en sygeplejerske, der følger og støtter de ældre rundt i systemet.